Alūksnes pilsētas bibliotēka sākusi piedāvāt jaunu pakalpojumu. Tā ir portatīvo datoru noma, ko bibliotēkas lietotāji var izmantot par brīvu mācību vai darba vajadzībām.

Alūksnes pilsētas bibliotēkas vadītāja Iveta Ozoliņa atklāj, ka jaunais pakalpojums ir daļa no pilotprojekta “Bibliotēka nāk pie lietotāja”, kas tiek īstenots sadarbībā ar valsts aģentūru “Kultūras informācijas sistēmas”. Iznomāt datortehniku var jebkurš iedzīvotājs, kura deklarētā dzīvesvieta ir Alūksnes novads un kurš ir reģistrēts kā bibliotēkas lietotājs. Iznomājot datoru, līdzi komplektā nāk “O!Kartes” mobilā interneta karte trīs latu vērtībā. “Mobilais internets mums tiek nodrošināts saskaņā ar pilotprojektu, tāpēc papildu līdzekļus no mums neprasa,” skaidro I.Ozoliņa. Pagaidām bibliotēka nav noteikusi ierobežojumus, uz cik ilgu laiku datoru drīkst iznomāt. Vienīgais obligātais nosacījums ir savstarpējā līguma noslēgšana, kas paredz atbildību gadījumā, ja datortehnika tiek sabojāta lietotāja vainas dēļ.  

 

Izmanto darbam un mācībām 

 

Portatīvo datoru nomai izrādījusies liela piekrišana. “Mēs vēl publiski nebijām izziņojuši, ka šāds pakalpojums kļuvis pieejams, kad pie mums jau bija pierakstījusies rinda,” atklāj I.Ozoliņa. Viena no pirmajām, kas to izmantojusi, ir Alūksnes pilsētas sākumskolas sporta skolotāja Ilga Tumševica. “Iesaistījos Eiropas Sociālā fonda projektā par pedagogu konkurētspējas veicināšanu izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos. Tur viss ir jādara elektroniski, bet man dators ar interneta pieslēgumu mājās nav pieejams. Bibliotēkas piedāvājums nāca tieši laikā. Pretējā gadījumā nezinu, kā būtu tikusi galā ar visām atskaitēm, nekavējot termiņus,” viņa stāsta. Skolotāja pieļauj, ka arī turpmāk varētu izmantot portatīvā datora nomu. Lai gan ikdienā viņai tas nav nepieciešams, ir situācijas, kad bez datora iztikt nevar. 

 

Gluži citādi ir Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieces Antras Upenieces gadījumā. Internetu viņa izmanto gandrīz ik dienu, lai meklētu informāciju mācībām. Kaut gan jaunietei mājās ir stacionārais dators, tas savu laiku jau nokalpojis un vairs nedarbojas tik ātri, cik gribētos. Lai atrastu mācībām nepieciešamo informāciju, viņa parasti izmanto skolā pieejamos datorus, taču tiem piekļūt var tikai starpbrīžos vai līdz pulksten 16.00. Šī iemesla dēļ viņa visbiežāk dodas uz bibliotēku. Portatīvo datoru A.Upeniece nolēmusi iznomāt, lai uzrakstītu pētniecisko darbu. I.Ozoliņa piebilst, ka jauniete ir pozitīvs piemērs tādā ziņā, ka ar iznomāto datoru turpinājusi iegriezties bibliotēkā, izmantojot bezvadu interneta pieslēgumu. “Antra veiksmīgi apvienoja mūsu piedāvātās iespējas, lai nodrošinātu sev vajadzīgo,” uzsver direktore.  

 

Prognozē pieprasījuma pieaugumu 

 

Bez Alūksnes pilsētas bibliotēkas portatīvo datoru noma pieejama vēl tikai trīs Latvijas publiskajās bibliotēkās – Ogres centrālajā bibliotēkā, Klintaines pagasta un Alūksnes novada Pededzes pagasta bibliotēkā. Tāpat kā Alūksnē, arī Pededzes bibliotēkā pēc datoru nomas ir pieprasījums – piešķirtie divi datori uzreiz paņemti lietošanā. “Neteikšu, ka interese par datora iznomāšanu šobrīd ir liela, tomēr cilvēki ir zinoši,” saka Pededzes bibliotēkas vadītāja Antoņina Girs. Viņa pieļauj, ka ar laiku pieprasījums tikai pieaugs. “Mums pagastā ir daudz jauniešu, kas studē kādā augstskolā vai mācās ģimnāzijā. Ir arī strādājošie, kas apgūst specialitāti neklātienē. Tas liek domāt, ka pakalpojumam ar laiku būs noiets, jo tikai retais to var atļauties pašu spēkiem,” apgalvo bibliotekāre. 

Ziņu sagatavoja:
Ilze Bogdanova
© Laikraksts "Alūksnes Ziņas"

Tagi: Bibliotēkas pakalpojumi, Alūksnes pilsētas bibliotēka