2011. gada 13.decembrī plkst. 10:00 par godu atjaunotā žurnāla "Audzinātājs" atvēršanai Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā (Rīgā, Rūpniecības ielā 10) notiks preses konference, kuras laikā Redakcijas padome un pirmā numura autori tiksies ar masu mediju pārstāvjiem un lasītājiem.

Būs iespēja iegādāties decembra numuru par redakcijas cenām un apskatīt izstādi "Skolu vēsture Latvijā".


Latvijas Nacionālā Skolotāju savienība, vēlēdamās saglabāt latviešu tautas audzināšanu nacionālā garā, kas balstīta uz Latvijai raksturīgām etniskajām pamatvērtībām - Dievs, Daba un Darbs, ir atjaunojusi pedagoģiskā mēnešraksta "Audzinātājs" izdošanu.


Žurnālu ar šādu nosaukumu LNSS pirmo reizi izdeva Latvijas pirmās brīvvalsts laikā - 1925. gadā un tajā tika publicēti ievērojamu rakstnieku, pedagogu un psihologu un vēsturnieku apcerējumi, popularizēta labākā pieredze audzināšanas darbā. Kopš iepriekšējā - 167. numura iznākšanas 1939. gadā Latvijas sabiedrība ir pārcietusi gan PSRS okupāciju, gan pseidonacionālās apziņas uzplaukumu, kā rezultātā netika atjaunota etniski - nacionālā pirmskara izglītības sistēma. Tā vietā esam iemācījušies apšaubīt autoritātes un visu tradicionālo, ieaudzinot negatīvismu sabiedrības pilsoņos. Taču autoritāte sakņojas tieši tradicionālajā - no paaudzes uz paaudzi mantotās un dzīvē pārbaudītās atziņās. Gadiem ilgi skolās ir ignorētas nacionālās audzināšanas pamatvērtības. Tieši to iedzīvināšanai sabiedrībā, tikumu un morāles likumu godināšanai būs veltītas žurnālā publicētās pārdomas par sabiedrību un valsti, padomi audzināšanā, pašmāju pedagoģiskās pieredzes portretējumi, ārzemju pieredzes, kultūras un jaunāko grāmatu apskati, novadu hronika un dažādi ziņojumi. Bet tas nav vienīgais žurnāla mērķis, jo Latvijas sabiedrībai šodien, vēl jo vairāk, kā agrāk, trūkst kultūras izdevuma, tribīnes, kur savu domu paust literātiem, māksliniekiem, mūziķiem.


Žurnāla atvēršanas pasākumā būs iespēja:

- iegādāties decembra numuru par redakcijas cenām;

- apskatīt izstādi "Audzinātājs" cauri gadu desmitiem".


Žurnālu "Audzinātājs" 2012. gadam ir iespējams pasūtīt Latvijas pastā un Abonēšanas centrā Diena, kā arī žurnāla redakcijā, nosūtot pieteikumu Reklāmas un realizācijas speciālistei Kristīnei Allikas uz e-pasta adresi audzinatajs@lnss.lv


Priekšlikumus saturiskajos jautājumos iespējams sūtīt žurnāla atbildīgajai redaktorei Annai Rancānei uz e-pastu redaktors@lnss.lv


Adventa vainagā ir četras sveces. Mēs no tām esam akcentējuši trīs simboliskās gaismiņas - Dievs, Daba, Darbs. Tikai no tām trim var iededzināt ceturto - mūsu nacionālo, cilvēcisko pašapziņu, savas latviskās vērtības apzināšanos pasaules telpā, bez kuras nav iespējama arī ekonomiskās pārticības, labklājības radīšana.

Ziņu sagatavoja:
Anna Rancāne
Žurnāla "Audzinātājs" redaktore
Tālr.: 29508021

Tagi: Kultūras periodika, Audzinātājs