2011. gada 12. decembrī plkst. 12.00 Tallink Hotel konferenču zālē "Terra 2" (Rīgā, Elizabetes ielā 24) notiks preses konference "2011. gadā Latvijas līgavas ir strauji palielinājušas cilvēku tirdzniecības upuru skaitu".

Preses konferences tēmas:

  • Aktualitātes "Valsts programmā cilvēku tirdzniecības novēršanai 2011.-2013. gadam" 2011. gada aktivitātēs un jaunākās tendences
  • 2011. gada cilvēku tirdzniecības upuru profils, tendences;
  • Jaunākais resurss cilvēku tirdzniecības apkarošanā - bibliotēkas (Latvijā kopumā ir 832 bibliotēkas);
  • Bibliotekāru iesaiste cilvēku tirdzniecības mazināšanā.


Preses konferencē piedalīsies:


  • Dimitrijs Trofimovs, Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta direktors un cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas nacionālais koordinators
  • Ārlietu ministrijas pārstāvis (informācija tiks papildināta);
  • Sandra Zalcmane, NVO Patvērums "Drošā māja", vadītāja;
  • Daiga Rokpelne, Valmieras bibliotēkas direktore.


Par "Patvērums "Drošā māja""

Biedrība "Patvērums "Drošā māja"" ir dibināta 2007. gada 6. augustā ar mērķi attīstīt atbalsta pakalpojumus cilvēku tirdzniecībā cietušām personām, legālajiem imigrantiem, tai skaitā patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss, nodrošinot indivīda tiesības saņemt atbilstošu palīdzību un aizstāvību; veicinot cilvēku tirdzniecībā cietušu personu rehabilitāciju un reintegrāciju sabiedrībā; nodrošinot atbalsta pakalpojumus legālajiem imigrantiem, veidojot interaktīvas apmācības formas un attīstot sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskajām un kristīgajām organizācijām Latvijā un pasaulē. 2010. gada septembrī biedrība saņēma sabiedriskā labuma statusu. NVO "Patvērums "Drošā māja"" ir vienīgā organizācija, kas no 2007. gada ir ieguvusi tiesības sniegt valsts apmaksātos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēku tirdzniecības upuriem un turpinās iesākto arī 2011. gadā.


2010. gadā "Patvērums "Drošā māja"" saņēma Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pateicību par nozīmīgu darbu cilvēku tirdzniecības novēršanā un apkarošanā.


2011. gadā biedrībai pasniegta ASV vēstniecības Latvijā godalga "Par inovatīvu darbu sabiedrības labā", piešķirta Sabiedrības integrācijas fonda veicināšanas balva par sociālās jomas problemātikas aktualizēšanu sabiedrībā un ieguldījumu darbā ar patvēruma meklētājiem un bēgļiem.


Biedrība aktualizē sociālās jomas problemātiku sabiedrībā un masu medijos, darbojas kā aktīva partnere citām NVO, valstij un pašvaldībām. Biedrība darbojas arī Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla ietvaros. Vairāk informācijas www.patverums-dm.lv

Ziņu sagatavoja:
Rasa Saliņa
Konsultante un praktiķe sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālr.: 29145314

Tagi: Bibliotēku loma sabiedrībā, Preses konferences, Cilvēku tirdzniecība