Šī gada 7. decembrī Budapeštā Etveša Lorānda Universitātē, kura ir viena no slavenākajām Ungārijas universitātēm (dibināta 1635. gadā) notiks izstādes "Johana Kristofa Broces (1742-1823) Baltijas zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā" atklāšana.

Tiks prezentēts arī profesora Dr.habil.hist. un Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktora Raimo Pullata (Raimo Pullat) vadībā tapušais enciklopēdiskais darbs "J.C. Brotze. Estonica".


Grāmata sagatavota, izmantojot LU Akadēmiskās bibliotēkas fondu materiālus. Johana Kristofa Broces izstāde Budapeštā ir tapusi LU Akadēmiskās bibliotēkas, Latvijas vēstniecības Ungārijā, Etveša Lorānda Universitātes, kā arī Igaunijas vēstniecības Ungārijā sadarbības rezultātā.


Vienlaicīgi tiks pasniegts vērtīgs Latvijas zinātnisko grāmatu dāvinājums (vairāk nekā 100 izdevumu) Etveša Lorānda Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Slāvu un baltu filoloģijas institūtam, kur kopš 1991.gada tiek mācīta latviešu valoda.


Ungārijas izglītības, zinātnes, kultūras aprindu pārstāvjus, diplomātiskā korpusa un citus pasākuma dalībniekus ar uzrunu sveiks Latvijas vēstniece Ungārijā Veronika Erte. Ar atklāšanas runām uzstāsies Etveša Lorānda Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes dekāns Dr. Tamāšs Dežē (Dr. Tamas Dezso), Latvijas Universitātes mācību prorektors Dr. Andris Kangro, LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Dr. Venta Kocere un Tallinas Universitātes profesors Raimo Pullats.


Kādreizējā Rīgas liceja pedagoga, baltvācu vēsturnieka un novadpētnieka J.K. Broces Baltijai veltīto zīmējumu un aprakstu kolekcijas unikalitāte izpaužas daudzpusīgā un visaptverošā vēsturisko liecību atklāsmē. J.K. Broces mantojums aptver 10 sējumus, vairāk nekā 3000 lappušu, kuros ar lielu precizitāti attēloti bijušās Livonijas apdzīvoto vietu skati, pilsētu un lauku iedzīvotāji, dažādas tehniskas ierīces, ģerboņi, zīmogi un monētas.


J.K. Broces kolekcijas popularizēšanā lielu un nozīmīgu darbu veic LU Akadēmiskā bibliotēka. 1997.gadā bibliotēkā tika izstrādāts Sorosa fonda un "Open Society Institute" atbalstītais projekts, kura realizācijas gaitā tika izveidots šīs kolekcijas digitālais arhīvs ar augstas kvalitātes elektroniskiem attēliem, restaurēti bojātie sējumi un izveidota attēlu tiešsaistes datu bāze.


J.K. Broces zīmējumu un aprakstu krājums turpina paplašināt Eiropas iedzīvotāju priekšstatus par Latviju un Igauniju. Ar šo izstādi jau bijusi iespēja iepazīties daudzās Eiropas valstīs - Igaunijā, Polijā, Somijā, Austrijā, Vācijā, Rumānijā, Krievijā, Ukrainā un Lietuvā.


Pasākums veltīts Latvijas, Igaunijas un Ungārijas diplomātisko attiecību atjaunošanas 20.gadadienai.


Papildu informācija:
Inta Šmitiņa

LU Akadēmiskās bibliotēkas direktora palīdze

Tālr.: 67106206

Ziņu sagatavoja:
Latvijas Universitātes Preses centrs

Tagi: Izstādes, Johans Kristofs Broce, Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka