Apgādā "Mansards" klajā nācis ievērojamā lietuviešu dzejnieka Justīna Marcinkeviča (Justinas Marcinkevičius) dzejoļu krājums "Lidojošās priedes", kuru latviešu valodā atdzejojusi Daina Avotiņa.

Justīns Marcikevičs (1930-2011) ir izcils lietuviešu dzejnieks, dramaturgs un tulkotājs, sarakstījis dzejoļu krājumus, poēmas, vēsturiskas drāmas, esejas un prozu. Viņa darbi plaši tulkoti.


Dzejnieks Jānis Peters grāmatas ievadā raksta: "Justīns Marcinkevičs lietuviešu rakstniecības karaliskajā žanrā dzejā jau toreiz pirms 40 gadiem, cenzūras un limitētas atļautības apstākļos radīja pārsteidzoši spēcīgas dramatiskās poēmas ar nepārprotamu tautas pretestības un valstiskuma atgādinājumu - Lietuva ir zeme toreizējā Padomju Savienībā, kuras biogrāfijā ir tūkstošgadīgas valstiskuma tradīcijas, kas nav aizmirstas. Lietuvā un aiz tās robežām literatūrkritiskos rakstos un apcerēs parādījās cieņas pilni secinājumi, ka nācija, kas spējīga radīt dzejnieku ar tik spēcīgu dramatiķa talantu, apliecina īpašu vēsturisko un intelektuālo briedumu. Šis Justīna Marcinkeviča dzejas krājums no jauna atgādina leišu brāļu kultūras svētīgo ietekmi gan uz mūsu domāšanu, gan emocionālo jušanu. Lasot Marcinkeviču, kaut kas bezgala mīļš un senpazīstams uzverd no kopīgiem avotiem, bet reizē - tēli un metaforas skan kā kokā grieztu, no jauna uzietu un nedzirdētu eņģeļu koris senaizmirstā baznīciņā... Daina Avotiņa Lietuvā, tās cilvēkos un dzejā ir satikusi lielu savas dzīves mīlestību un ar savu sirdi atdevusi to cilvēkiem Latvijā."


Dzejoļu krājuma redaktors ir Jānis Elsbergs. Grāmatas tapšanu un izdošanu atbalstījusi Lietuvas Republikas vēstniecība Latvijā, Lietuvas Seima deputāts Valdemārs Vaļķūns (Valdemaras Valkiūnas), SIA "Joker Ltd" valdes loceklis Roma Gailēvičs (Romas Gailevičius) un Lietuvas Radio korespondents Latvijā Arūns Vaikutis (Arūnas Vaikutis).


Justīna Marcinkeviča grāmatas atvēršana notika 25. novembrī Salacgrīvā, sveicot rakstnieci un tulkotāju Dainu Avotiņu 85 gadu jubilejā.

Ziņu sagatavoja:
SIA "Apgāds Mansards"
Tālr.: 29174515
info@apgadsmansards.lv
www.apgadsmansards.lv

Tagi: Dzeja, Justīns Marcikevičs