Piektdien, 25. novembrī plkst. 12.00 LU Bibliotēkas Ekonomikas zinātņu bibliotēkas lasītavā notiks izstādes "LU Ekonomikas un vadības fakultātes profesore Veronika Bikse: zinātnē un dzīvē" atklāšana.

Izstāde ir veltīta Dr. oec., LU emeritētās profesores Veronikas Bikses jubilejai un ļauj aplūkot viņas zinātniskās un pētnieciskās darbības sasniegumus.


Profesore Veronika Bikse 14 gadus ir bijusi LU Ekonomikas un vadības fakultātes Ekonomikas teorijas katedras vadītāja un Ekonomikas izglītības centra "Ekonomists" direktore, viņa ir vairāk nekā 24 grāmatu, mācību līdzekļu un vairāk nekā 200 publikāciju autore. Savas zināšanas tirgus ekonomikā, mārketingā, menedžmentā, grāmatvedībā, tirgus izpētē, loģistikā, datorzinībās un citos priekšmetos V. Bikse papildinājusi TEMPUS programmas ietvaros Nīderlandes un Beļģijas augstskolās laikā no 1993. līdz 1995. gadam. Padziļinātas zināšanas
mikro- un makroekonomikā viņa apguvusi, piedaloties ASV Ekonomiskās Izglītības nacionālās padomes organizētajās starptautiskajās programmās. Laikā no 2002.-2004. gadam profesore V. Bikse darbojusies kā Eiropas Komisijas eksperte uzņēmējdarbības izglītības jautājumos.


Profesore Veronika Bikse ir viesprofesore Liepājas Universitātē, profesoru padomes locekle Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas agrārās ekonomikas zinātņu nodaļas īstenā locekle, LR Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra ārštata metodiķe, kā arī Nordic Association of Agricultural Scientists locekle.


Savā brīvajā laikā profesore interesējas par kultūru, teātri, lasa zinātniska, populārzinātniska un filozofiska rakstura grāmatas, kā arī literatūru par kosmozofiju, teozofiju, par mijattiecībām starp kosmosu, dabu un cilvēku. Profesorei V. Biksei ļoti patīk arī šūt un adīt oriģinālus tērpus, neatņemama dzīves sastāvdaļa viņai vienmēr ir bijis arī sports. Profesore V. Bikse kā empātisks cilvēks jūt līdzi līdzcilvēku neveiksmēm un bēdām, cenšas palīdzēt un atbalstīt. Mīlot savu Dzimteni, viņa pārdzīvo arī Latvijas skolu slēgšanu, problēmas un nedienas valstī, tomēr vienmēr saglabā optimismu un gaišu skatu dzīvē.


Izstādē aplūkojamas profesores nozīmīgākās zinātniskās publikācijas – monogrāfijas, mācību līdzekļi, raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos, konferenču tēzes, nodaļas monogrāfijās un rediģētie darbi. Izstādē apskatāmi izdevumi no LU Bibliotēkas krājuma un no profesores V. Bikses personīgās grāmatu kolekcijas.


Izstāde aplūkojama no 25. novembra līdz 22. decembrim LU Bibliotēkas Ekonomikas zinātņu bibliotēkas lasītavā (Aspazijas bulv. 5, 2. stāvā, 203.telpā ).

 

Plašāka informācija pieejama šeit: http://www.lu.lv/zinas/t/9417/

 

Papildus informācija:
Edīte Mališeva
LU Bibliotēkas Ekonomikas zinātņu bibliotēkas vadītāja
Tālr.: 67034642
E-pasts: Edite.Maliseva@lu.lv

Ziņu sagatavoja:
Dace Šturme
LU Bibliotēka

Tagi: Izstādes, Latvijas Universitātes Bibliotēka, Veronika Bikse