16. decembrī Vācijā, Bonnas latviešu skoliņā "Kamolītis", plkst 17.00 notiks jaunā laikraksta "Deutsch-Baltische Zeitung" prezentācija. Laikraksts tiks izdots latviešu valodā un iznāks vienu reizi mēnesī.

Tā mērķis ir informēt par aktivitātēm latviešu vidū Vācijā, rakstīt par cilvēku pieredzi un sasniegumiem, sniegsim padomus dažādu sadzīvisku jautājumu risināšanā integrācijas procesā.


Rakstīsim par cilvēku pieredzi un sasniegumiem Vācijas darba, izglītības un uzņēmējdarbības jomā. Informēsim par izglītības sistēmu un iespējām apgūt sev vēlamo profesiju kādā no Vācijas augstskolām. Palīdzēsim tikko atbraukušajām ģimenēm ar padomu un psiholoģiski emocionālu atbalstu, kas ir saistīts ar dažādām integrācijas un sadzīviskām problēmām. Rakstīsim par mūsu tautas mantojumu – kultūru un mentalitāti, kas ir neatņemama dzīves sastāvdaļa un mūsu identitātes atpazīstamības kodols.


Šāda veida laikraksts ir nepieciešamība tieši šajā laika posmā, kad liela daļa latviešu ir izvēlējušies meklēt labākas dzīves nodrošinājumu vai izglītības iegūšanu ārpus Latvijas robežām. Tieši šiem cilvēkiem ir vajadzīgs mūsu atbalsts, padoms un veiksmīga pieredze, kas iedvesmo nepadoties un informē par lietām, kas ir neskaidras.


Šobrīd saskaņā ar oficiāliem statistikas datiem Vācijā dzīvo aptuveni 15 000 latviešu. Ar katru dienu pieaug to latviešu skaits, kas izvēlas Vāciju par vietu dzīvošanai, strādāšanai, studēšanai vai praktiskas pieredzes gūšanai. Atbraukušajām ģimenēm ir jāsniedz psiholoģisks un emocionāls atbalsts laikā, kad strauji tiek mainīta kultūras vide, valoda un dzīves apstākļi. Tas ir grūts un sarežģīts dzīves posms, kad šiem cilvēkiem vajadzīgs ir nevis nosodījums, bet gan sapratne un padoms viņu pieņemtajā izvēlē.


"Deutsch-Baltische Zeitung" kā tiešā tā pārnestā nozīmē ir mana saikne ar Latviju un latviešiem. Pati esmu piedzīvojusi tās grūtības, kas skar lielāko daļu latviešu, kas nolēmuši dzīvi sākt ārpus Latvijas robežām, tāpēc zinu, kāda informācija ir nepieciešama atbraukušajiem. Vācijā dzīvoju vairāk kā divus gadus. Ir latvieši, kam, atbraucot uz Vāciju, nav pieejams internets vai tas ir pieejams reti. Informācijas iegūšana ir ierobežota. Līdz ar to par svarīgāko šis lasītājs uzzinās, atverot "Deutsch-Baltische Zeitung" lapaspuses. Tāpat, informācija, kas ir nepieciešama dzīvei Vācijā, bieži vien ir vācu valodā. "Deutsch-Baltische Zeitung" šāda veida informāciju lasītājam nodrošinās latviešu valodā. Un visbeidzot, izdevums "taustāmā" formātā vienmēr būs vērtība, tā iemesla pēc, ka svarīgāko informāciju vienmēr varam saglabāt reizēm, kad atkal būs nepieciešamība to izmantot.


/Elīze Zaļuma, "Deutsch-Baltische Zeitung" redaktore/

 

Laipni aicinām plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus un reklāmdevējus "Deutsch-Baltische Zeitung" prezentācijā.

Ziņu sagatavoja:
Elīze Zaļuma
Laikraksta "Deutsch-Baltische Zeitung" redaktore
Tālr.: (0049)(0)62034309093; (0049)(0)17639423319
dbz@lv-de.de

Tagi: Periodiskie izdevumi, laikraksti, Latvieši ārvalstīs