Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunā ēka piedalījās gaismas festivālā "Staro Rīga" ar projektu "Burtnieks". Uz bibliotēkas fasādes burtu pa burtam, vārdu pa vārdam tika izgaismotas latviešu tautas dziesmas, gadu pirms pabeigšanas iedzīvinot dvēseli ēkas sienās.

Bibliotēka četrus vakarus stāstīja savu stāstu. Tas bija vēstījums par latvisko dzīvesziņu un identitāti, stāsts par vārdu un vārda spēku un bibliotēku kā zināšanu krātuvi. Burtnieku radīja mākslinieki Raitis Šmits, Mārtiņš Ratniks, Rasa Šmite.

Tā ideju atzinīgi novērtējā arī jaunās bibliotēkas arhitekts Gunārs Birkerts: "Jaunie mākslinieki tiešām ir radījuši nozīmīgu mākslas darbu, apvienojot svētkus ar vēstījumu tautai.  Latvijas kultūra ir apliecināta arī mūsu tautasdziesmās!".

Ikviens tautasdziesmu burtotājs varēja piedalīties konkursā un laimēt ekskluzīvu iespēju doties ekskursijā pa jauno ēku un uzkāpt stiklotajā spicē. Konkursā saņemtas 62 pareizas atbildes. Uzvarētājs ir Zigmārs Vilcēns.

Īpašu paldies par atbalstu un lielisku sadarbību "Burtnieka" īstenošanā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība saka bibliotēkas būvniekiem – Nacionālajai Būvkompāniju apvienībai.

Burtnieka finansētājs: Rīgas dome, Nacionālā Būvkompāniju apvienība.

Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas logos bija lasāmas tautasdziesmas:

17.novembrī

    Kalējs kala debesīs
    Ogles bira Daugavā
    Es paklāju villainīti
    Man iebira sudrabiņš

18.novembrī

    Šam bij’ vārdi, tam bij’ vārdi
    Man patiesu stipri vārdi
    Dūru mietu Daugavā
    Apturēju ūdentiņu

19.novembrī

    Dieva dēli, saules meitas
    Pār Daugavu rokas deva
    Kā tie zelta gredzentiņi
    Nesabira Daugavā

20.novembrī

    Dieva dēli namu taisu
    Zelta spāres galiņā
    Saules meitas cauri teka
    Ar vizuļu vainadziņu.

Ziņu sagatavoja:
Sanita Kitajeva
Tālr.: 67843767; 29355624
http://twitter.com/LNB_AB
http://www.facebook.com/pages/LNB-Atbalsta-biedrība