2011. gada 21.- 22. novembrī Daugavpils Universitātē notiks trešā starptautiskā zinātniskā konference "Ebreju teksts" Eiropas kultūrā, ko organizē Komparatīvistikas institūts.


Konferences gaitā tiks apspriesti jautājumus, kuri ir saistīti ar ebreju kultūras un vēstures specifiku, kā arī problēmu spektru, kas ir saistīts ar ebreju kultūras recepciju Eiropas izpratnē. Konferences laikā ir ieplānotas vairākās prezentācijas, to starp arī jaunā informatīvā projekta www.nekropole.lv.


Šī gada konferencē piedalīsies 27 zinātnieki no ASV, Baltkrievijas, Izraēlas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas un Ukrainas.


Konferences atklāšana notiks 21.novembrī plkst. 11.30, Daugavpils Universitātes 310 telpā, Vienības 13.


Tiek aicināti visi, kas interesējas par ebreju kultūru un tās sakariem ar Eiropas kultūru.


Konferences atbalstītāji: Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija, ebreju reliģiskā biedrība "Šamir", Valsts Kultūrkapitāla fonds.


Papildu informācija:
Elīna Vasiļjeva

Rīcības komitejas priekšsēdētāja

E-pasts: elina.vasiljeva@du.lv