24. novembrī plkst. 19.00 kim? auditorijā Rasas Šmites lekcija un saruna ar grāmatā "Kreatīve tīkli" intervētajiem 90. gadu lokālā tīkla dalībniekiem un mūsdienu sociālo mediju ekspertiem.

Grāmatas "Kreatīvie tīkli" autore Rasa Šmite lekcijā iepazīstināts ar interneta kultūras attīstību un "tīklošanās" paradigmas maiņu, izsekojot sociālās tīklošanās fenomenam sākot ar virtuālajām kopienām un kreatīvajiem tīkliem, kas radās interneta agrīnajā periodā 90.gados. Turpinājumā tīklu pētniece iezīmēs pavērsienu, ko veicināja mobilo un bezvadu tīklu tehnoloģiju ienākšana 21.gadsimta sākumā, kā arī apskatīs blogu kultūru un sociālos medijus mūsdienās.


Lekcijas gaitā īpaša uzmanība tiks pievērsta jēdziena "lokāls" nozīmei globālo tīklu telpā un digitālo tīklu tehnoloģiju un sociālās tīklošanās ietekmei uz kultūras un mākslas procesiem, analizējot un interpretējot tās jaunās tendences, kas bija liecība fundementālajām pārmaiņām Latvijas sabiedrībā 90.gadu otrajā pusē.


Pēc lekcijas uz sarunu un diskusiju par kreatīvām idejām, taktikām, sociālās rīcības jēgu un motivācijām attiecībā uz tīklošanos toreiz un tagad ir aicināti gan grāmatā "Kreatīvie tīkli" intervētie 90. gadu lokālā tīkla dalībnieki, gan mūsdienu sociālo tīklu eksperti. Diskusijā piedalīsies rakstnieks Pauls Bankovskis, videoproducente Kristīne Briede, sociologs Normunds Kozlovs, dzejnieks Artūrs Punte (Orbita), sociālo mediju eksperts Artūrs Mednis, mākslas zinātniece Šelda Puķīte un sociālo tīklu pētnieks Valdis Krebs (ASV).


Grāmata "Kreatīvie tīkli" sniedz ieskatu pētījumā par interneta kultūras pirmsākumiem un attīstību digitālo tīklu laikmetā. Teorētiskā rakursā tīkli tiek aplūkoti kā komplicētas sociāli tehniskas sistēmas. Šo "virtuālo kopienu" rašanās un attīstība tiek analizēta, sākot ar kreatīvajiem tīkliem, kas radās interneta agrīnajā periodā 90.gados, līdz sociālās tīklošanās fenomenam mūsdienās. Līdzās translokālo sadarbības tīklu gadījumu studijām, Rasa Šmite analizē arī alternatīvās un digitālās kultūras lokālo kopienu tīklojumus, kas izveidojās ap Open un E-Lab 90.gadu otrajā pusē Latvijā. Padziļinātais pētījums par tīklu kultūras attīstību atspoguļo tās pārmaiņas mūsdienu sabiedrības struktūrā, kas norisinās sociāli tehniskās tranformācijas ietekmē.

 

Grāmatu ir izdevis Jauno mediju kultūras centrs "RIXC" sadarbībā ar Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratoriju "MPLab".


Rasa Šmite ir jauno mediju māksliniece un tīklu pētniece, Jauno mediju kultūras centra "RIXC" (2000) dibinātāja un vadītāja, asociētā profesore Liepājas Universitātē un pētniece "LiepU" Mākslas pētījumu laboratorijā.


Vakara gaitā darbosies grāmatu galds, kurā pēc lekcijas grāmatu "Kreatīvie tīkli" varēs iegādāties par īpašu cenu - 5 Ls. Būs pieejami arī citi kim? un RIXC izdevumi.

 

Grāmata ikdienā ir pieejama veikalā Valters un Rapa (6.79 Ls).


Ieeja lekcijā bez maksas.

Ziņu sagatavoja:
kim? laikmetīgās mākslas centrs
Spīķeri, Maskavas iela 12/1
www.kim.lv

Tagi: Sociālie tīkli, Lekcijas, Rasa Šmite, Interneta kultūra, Sociālie mediji