"Mēs atskatāmies uz nostrādāto laiku un svinam sasniegumus nevis gadu skaitu. Bibliotēkas mērķi un uzdevumi ir klasiski - veidot kvalitatīvu resursu krājumu un nodrošināt atbalstu cilvēku informācijas, izglītības un izklaides vajadzībām.

Modernai jābūt attieksmei pret to īstenošanu un darba metodēm," tā sarunas sākumā par Valmieras integrētās bibliotēkas 4. jubileju un, atskatoties uz paveikto, atzīst Valmieras bibliotēkas direktore Daiga Rokpelne.


Lēmums apvienot pašvaldības un Vidzemes augstskolas resursus un veidot kopīgu bibliotēku, ir devis iespēju radošai un intensīvai attīstībai. Mūsdienu prasībām atbilstošās telpās, valmieriešiem, studentiem un docētājiem tiek piedāvāts plašs pakalpojumu klāsts. Līdztekus klientu apkalpošanai, Valmieras bibliotēka ir metodiskais centrs arī Burtnieku, Kocēnu, Beverīnas, Rūjienas, Mazsalacas, Naukšēnu novadu publiskajām un skolu bibliotēkām. Vidzemes augstskolas bibliotēka, savukārt, padziļināti strādā ar akadēmiskajai videi specifiskām informācijas vajadzībām.


Valmieras integrētās bibliotēkas pakalpojumu klāsts ir plašs. Bibliotēka piedāvā saviem apmeklētājiem jaunāko presi, grāmatas, elektroniskās datu bāzes, DVD kolekciju, interneta izmantošanas un e-paraksta ieguves iespējas.


Pēdējo gadu aktualitāte bibliotēkas darbā ir apmācību programmas visām paaudzēm. Pieaugot informācijas plūsmai un tehnoloģiju daudzveidībai pasaulē, viena no svarīgākajām cilvēka prasmēm ir spēja strādāt ar informāciju un izmantot piedāvājumus.


D. Rokpelne atgādina: "Dators un citas informāciju tehnoloģijas ir tikai rīki, kas iedoti cilvēkam, katram pašam ir jābūt domātspējīgam un jāsaprot, ko ar šo rīku var darīt. Bibliotekārs var sakārtot informāciju, parādīt, kur un kā meklēt, taču klientam pašam jādara."


Bila un Melindas Geitsu atbalstītais bibliotēku attīstības projekts "Trešais tēva dēls", kura darbība Latvijā ilgst jau piecus gadus, arī Valmieras bibliotēkai piedāvāja iespēju strauji ieviest informācijas tehnoloģijas un attīstīt uz tām balstītus pakalpojumus. Projekta ietvaros arī notikusi intensīva darbinieku apmācība, kas ir nozīmīga, lai īstenotu pārmaiņas. Ieinteresēti un zinoši bibliotekāri ikdienā rada atsaucīgu un demokrātisku vidi cilvēkiem no dažādām sociālajām grupām un dažādām paaudzēm.


"Es augstu vērtēju bibliotekāru attieksmi pret darbu. Bibliotēku nozare jūt ideālu klātbūtni - cilvēki strādā ar misijas apziņu un prieku, jo darbs ir interesants un piedāvā nepārtrauktu personības attīstību. Bibliotēkas sasniegumi veidojas no daudzu cilvēku kopējā ieguldījuma, tomēr īpaši gribu atzīmēt bibliotēkas nacionālā līmeņa profesionāļus. Direktores vietniece Vita Ziediņa ir vadošā speciāliste metodiskā darba jomā, Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja Olga Kronberga šobrīd aktīvi piedalās dokumenta "Krājuma uzskaites vadlīnijas Latvijas bibliotēkās" izstrādes darba grupā, savukārt Katoloģizācijas un automatizācijas nodaļas vadītāja Ilona Budule ir eksperte informācijas tehnoloģiju ieviešanā bibliotēkās un bibliotēku sistēmas Alise jautājumos, regulāri testējot uzlabojumus un sniedzot vērtējumu. Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja Ilze Karsa ir ar iniciatīvu un profesionalitāti apveltīta personība, gribu atzīmēt viņas iniciatīvu strādājot pie Latvijas bērnu lasīšanas programmas "Lasāmā vasara ar Bubblicious...". Mēs strādājam saskaņā ar bibliotēkas moto: " Valmieras integrētā bibliotēka ir spilgts Gaismas punkts Latvijas bibliotēku tiklā," atzīmē Valmieras integrētās bibliotēkas direktore D.Rokpelne.

Ziņu sagatavoja:
Anita Zušmane
Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Tagi: Valmieras integrētā bibliotēka, Bibliotēku darbs