Šo ceturtdien 10. novembrī Totaldobže Mākslas centrā rūpnīcas VEF teritorijā notiks jau otrais dzejas slams šoruden. Tas notiks mākslas centra jaunajā zālē, un sāksies plkst. 19.00.

Dzejas slams ir demokrātiska dzejas sacensība, kur dzejnieki izpilda savus darbus, nododot tos auditorijas vērtējumam. Slama dalībnieku iepriekšēja atlase nenotiek, tādēļ piedalīties var ikviens, neatkarīgi no pieredzes, atpazīstamības vai citiem faktoriem. Vērtētāju vidū ir gan uzaicināti žūrijas pārstāvji, gan cilvēki no auditorijas. Turklāt slama uzvarētāja noteikšanā var iesaistīties ikviens apmeklētājs, jo tiek ņemts vērā arī kopējais publikas vērtējums.


Atzītākais dzejnieks saņems naudas balvu 50 LVL apmērā, kas tiek nodrošināta, pateicoties Kultūrkapitāla fonda atbalstam.


Dzejas slama dalībnieki - dzejnieki aicināti sagatavot katrs trīs dzejoļu performances, jo vērtēšana notiks trīs raundos. Dzejolim jābūt paša izpildītāja radītam, to drīkst izpildīt, gan lasot no lapas, gan runājot no galvas. Dzejoļa izpildījums nedrīkst būt ilgāks par 3 minūtēm. Tiek vērtēts gan pats dzejolis, gan tā izpildījums, gan dzejoļa un izpildījuma mijiedarbība.


Gadījumā, ja vienā kārtā dzejnieks izpilda vairākus dzejoļus, žūrija ņem vērā izpildīto dzejoļu savstarpējo saistību.


Dzejas slami Latvijā notiek apmēram gadu. Tas ir veids, kā laikmetā, kad dzejas krājumus lasa reti, dzejai pašai nonākt pie klausītāja. Dzejas slamu priekšnesumi no ierastajiem dzejas priekšlasījumiem atšķiras ar to, ka būtisks ir arī dzejoļa izpildījums, dzejnieki tiek aicināti atdzīvināt savu dzeju. Jo dzejas slams paredz, ka dzejas darbi rodas un attīstās, esot cilvēkos, sabiedrībā, auditorijas priekšā, sadarbojoties ar citiem māksliniekiem. Dzejnieks ar auditoriju ir tiešā dialogā, tie viens otru papildina un ietekmē.


Slama noteikumi un vairāk informācijas:

http://www.totaldobze.com/ArtCenter/events/poetry-slam

Ziņu sagatavoja:
Katrīna Vastlāve
Tālr.: 29240762

Tagi: Dzeja, Dzejas slami