2011. gada 8. novembrī plkst. 17:00 grāmatu veikalā "Jānis Roze" (Rīgā, Kr. Barona ielā 5) notiks Sandras Brigsas grāmatas "Publiskās finanses" atklāšanas svētki.


Pasākuma programmā paredzēta Vidzemes Augstskolas pārstāvju uzrunas un pašas grāmatas autores neliels ieskats grāmatas saturā, kā arī neoficiālā daļa ar iespēju uzdot sev interesējošos jautājumus.


Mācību līdzeklis "Publiskās finanses" apskata jomas, kas ikvienā sabiedrībā ir mūžīgo diskusiju un meklējumu jautājums: sociālo drošību un veselības aprūpi. Grāmatā tiek aplūkoti dažādi viedokļi par to, cik lielā mērā valstij ir jāiejaucas ekonomisko procesu regulēšanā, kā arī galvenie faktori, kas ietekmē valsts nodokļu sistēmas veidošanos. Autore, izmantojot labklājības ekonomikas pamatprincipus, analizē, cik lielā mērā ir iespējama taisnīguma un efektivitātes principa ievērošana sociālo labumu pārdalē, kas uzskatāma par vienu no valsts funkcijām.


Publisko izdevumu plānošana šajā mācību līdzeklī tiek apskatīta no izdevumu -ieguvumu analīzes, kā arī valsts funkciju - ārējo blakusefektu un tirgus izkropļojumu novēršanas skatu punkta. Tiek dots ieskats Latvijas budžeta veidošanas pamatprincipos.

 

Mācību līdzeklis ir aprobēts studentu auditorijā.


Papildu informācija:

Tālr. 67501562; 29240290

E-pasts: ilzev@jr.lv