2011. gada 4. novembrī Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Torņa zālē Rīgā, Pils laukumā 3, notiks Starptautiskajam lībiešu valodas un kultūras gadam veltītā konference "Lībieši: valoda, vēsture un kultūra" ar Valsts prezidenta Andra Bērziņa ievadvārdiem.

Pirmā Livonikas konference notiek saistībā ar Igaunijā izdoto rakstu krājumu "Lībieši: valoda, vēsture un kultūra" ("Liivlased: keel, ajalugu ja kultuur"), kura autoru lokā ir pazīstamākie Igaunijas, Latvijas un Somijas zinātnieki, kuru pētnieciskās intereses ir saistītas ar lībiešiem. Daļa no viņiem piedalīsies konferencē, bet tās noslēgumā notiks rakstu krājuma atvēršanas svētki Latvijā. Vienlaikus tiks atvērta arī Latviešu valodas aģentūras un "Līvõ Kultūr sidām" izdotā Valta Ernštreita monogrāfija "Lībiešu rakstu valoda".


Starptautiskās konferences pirmā daļa veltīta Kurzemes lībiešiem. Tajā paredzēti šādi referāti: "Lībiešu valoda mūsdienās" (Dr. phil. Valts Ernštreits), "Igauņu un somu devums lībiešu kultūras un valodas saglabāšanas centienos" (Dr. hist. Renāte Blumberga), "Topošās lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcas sākotne" (Dr. phil. Tīts Reins Vītso), "Kurzemes lībiešu tradicionālais uzturs" Dr. habil. hist. Linda Dumpe).


Otrās daļas referāti veltīti Vidzemes lībiešiem: "Lībiešu valodas leksiskie kontakti" (Dr.phil. Eberhards Vinklers), "Lībiešu zemes un sabiedrība dzelzs laikmeta beigās un viduslaiku sākumā" (Dr. hist. Guntis Zemītis), "Metsepoles valodas un vēsturiskās robežas" (Dr. phil. Urmass Sutrops, Dr. phil. Karls Pajusalu), "Ieskats Svētciema lībiešu izzināšanas avotos" (Dr. habil. hist. Saulvedis Cimermanis).


Konference sāksies pulksten 12.00, tās darba valodas būs igauņu un latviešu. Livonikas I konferences rīkotāji - Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Latvijas Zinātņu akadēmija, Lībiešu kultūras centrs un Starptautiskā lībiešu draugu biedrība.


Konferencē piedalīsies Rīgas Kultūras vidusskolas folkloras kopa "Krulla" (vadītāja Ieva Bērziņa), bet to atbalsta Igaunijas Republikas vēstniecība Rīgā, Igauņu valodas institūts un Latviešu valodas aģentūra.

Ziņu sagatavoja:
Valts Ernštreits
Līvõ Kultūr sidām
Tālr.: 26424566

Tagi: Kultūra, Lībiešu kultūra, Lībiešu valoda