Biedrība "Patvērums "Drošā māja"", kas ir vienīgā organizācija, kura no 2007. gada ir ieguvusi tiesības sniegt valsts apmaksātos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēku tirdzniecības upuriem, no šī gada septembra līdz decembrim organizē informatīvu kampaņu "Atver acis".

Tās mērķis ir vairot izpratni par cilvēku tirdzniecības problēmu, apmācot bibliotekārus kā potenciālos iedzīvotāju konsultantus šajos jautājumos.


Sandra Zalcmane, biedrības "Patvērums "Drošā māja"" vadītāja: "Sabiedrības informēšanas kampaņas, ko esam iepriekš organizējuši, bija mērķētas galvenokārt uz cilvēkiem, kuriem ir regulāra piekļuve interneta vietnēm un citiem publiskajiem medijiem. Tomēr prakse rāda, ka finansiālu grūtību dēļ, īpaši laukos, aizvien mazāk cilvēkiem ir interneta pieslēgums mājās. Tāpēc arvien populārākas kļūst bibliotēkas, kurās ir iespēja piekļūt internetam un citiem ziņu avotiem. Bibliotēkas ir kļuvušas par vietējiem sociālajiem, kultūras un izglītības centriem, kuros tiek sniegtas arī dažādas konsultācijas. Kopumā Latvijā ir 832 bibliotēkas, līdz ar to tās ir milzīgs resurss, ko var piesaistīt cilvēku tirdzniecības gadījumu novēršanai.


Diemžēl jāsaka, ka Latvijā ir tendence pastāvīgi palielināties cilvēku tirdzniecības upuru skaitam. 2008. gadā biedrības speciālisti palīdzību sniedza 14 cietušajiem, 2009. gadā - 28, 2010. gadā - 58. Līdz šī gada 1. novembrim "Patvērums "Drošā māja"" ir sniegusi valsts apmaksātus rehabilitācijas pakalpojumus 14 cilvēku tirdzniecības upuriem, savukārt pēc palīdzības un konsultācijām ir vērsušās jau 64 personas."


Plānots, ka līdz novembra beigām dažādos Latvijas reģionos bibliotekāri tiks apmācīti par cilvēku tirdzniecības riskiem, formām, pieejamo palīdzību cilvēku tirdzniecības upuriem, identifikācijas procesu, kā arī tiks sniegta informācija, kur vērsties pēc palīdzības.


"Atver acis" ietvaros Rīgā jau 11.oktobrī noritēja konference "Preventīvie pasākumi cilvēku tirdzniecības mazināšanā". Tajā savas zināšanas papildināja 52 bibliotēku vadītāji no Rīgas, Rīgas rajona, Tukuma, Vecpiebalgas, Vecumnieku, Skrundas, Sējas, Smiltenes, Dundagas, Tērvetes, Talsu, Baldones, Strenču, Salacgrīvas, Saldus, Krāslavas, Lubānas, Dobeles, Limbažu, Amatas, Madonas novadiem, Valmieras, Preiļiem un Jelgavas.


Noritējusī konference bija pirmā tikšanās ar bibliotēku vadītājiem, un ieinteresētība bija ļoti liela. Klausītāji apliecināja, ka cilvēki nāk un konsultējas bibliotēkās par riskiem, dodoties strādāt uz ārzemēm, tāpēc jauniegūtā informācija praktiski palīdzēs tiem sniegt atbildes uz apmeklētāju jautājumiem par cilvēku tirdzniecības riskiem.


Nākamais seminārs bibliotekāriem tiks rīkots 4. novembrī Vecumnieku novada Misas bibliotēkā.


Jau kopš 2009. gada biedrība "Patvērums "Drošā māja"" regulāri rīko sabiedrības informēšanas kampaņas "Fiktīvas laulības - slazds!", kuras galvenais mērķis ir informēt un piesaistīt sabiedrības uzmanību cilvēku tirdzniecības problēmai.


Par biedrību "Patvērums "Drošā māja""


Biedrība "Patvērums "Drošā māja"" ir dibināta 2007. gada 6. augustā ar mērķi attīstīt atbalsta pakalpojumus cilvēku tirdzniecībā cietušām personām un legālajiem imigrantiem, nodrošinot tiesības saņemt atbilstošu palīdzību un aizstāvību; veicinot cilvēku tirdzniecībā cietušo personu rehabilitāciju un reintegrāciju sabiedrībā; nodrošinot atbalsta pakalpojumus legālajiem imigrantiem, veidojot interaktīvas apmācības formas un attīstot sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskajām un kristīgajām organizācijām Latvijā un pasaulē. 2010. gada septembrī biedrība saņēma sabiedriskā labuma statusu. 2010. gadā "Patvērums "Drošā māja"" saņēma Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pateicību par nozīmīgu darbu cilvēku tirdzniecības novēršanā un apkarošanā.


2011. gadā biedrībai pasniegta ASV vēstniecības Latvijā godalga "Par inovatīvu darbu sabiedrības labā" un piešķirta Sabiedrības integrācijas fonda veicināšanas balva par sociālās jomas problemātikas aktualizēšanu sabiedrībā un ieguldījumu darbā ar patvēruma meklētājiem un bēgļiem.

 

Vairāk informācijas www.patverums-dm.lv.

Ziņu sagatavoja:
Rasa Saliņa
Konsultante un praktiķe sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālr.: 20380680; 29145314

Tagi: Bibliotēku loma sabiedrībā, Cilvēku tirdzniecība