Latvijas Nacionālā bibliotēka piedāvā iegādāties LNB Letonikas nodaļā sagatavoto zinātniski nozīmīgo bibliogrāfisko rādītāju "Aleksandrs Čaks. Bibliogrāfija".

A.Čaka bibliogrāfija ir visaptverošākais, apjomīgākais bibliogrāfiskais rādītājs, kāds jebkad publicēts Latvijā. Tā ievadā literatūrzinātnieka V.Rūmnieka apcere. Bibliogrāfijas pirmajā daļā uzrādīti dzejnieka darbi pa žanriem, bet otrajā – bibliografēta literatūra par Aleksandru Čaku. Rādītājā ietverti galvenokārt publicētie darbi: grāmatas, materiāli no periodiskajiem izdevumiem, teksta daļas, attēlizdevumi, fotogrāfijas, notis, skaņu ieraksti u.c., ieskaitot izdevumus Braila rakstā. Elektroniskie resursi doti ar atlasi. Izņēmuma kārtā tiek sniegtas ziņas arī par nepublicētiem materiāliem, norādot to glabāšanas vietu.

Bibliogrāfiju noslēdz vairāki palīgrādītāji: Aleksandra Čaka daiļdarbu alfabētiskais rādītājs, Personu rādītājs, Izdevumā minēto periodisko izdevumu ISSN rādītājs un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālajā bibliotēkā lasāmie periodiskie izdevumi.

Šāda vispusīga un maksimāli pilnīga bibliogrāfija ļauj ne tikai dziļākās kopsakarībās aplūkot radošās personības dažādās mākslinieciskās izpausmes, bet arī skatīt viņa daiļradi plašākos kultūrvēsturiskos kontekstos.

Izdevumu var iegādāties LNB Izstāžu zālē (Barona ielā 14) un Letonikas nodaļā (Jēkaba ielā 6/7).

Izdevuma cena 6,50 Ls.

Ziņu sagatavoja:
Māra Daneberga
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Letonikas nodaļas vadītāja