LNB BKC Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavas speciālisti uzsāk jaunu tematisku pasākumu – diskusiju ciklu "Maģistru lasījumi".

Lai iepazītos ar jaunākajiem pētījumiem bibliotēkzinātnes nozarē, kā arī lai rosinātu bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes pirmo kursu studentus izvēlēties piemērotākās tēmas saviem studiju darbiem, bakalauru un maģistru darbiem, jaunie maģistri tiks aicināti dalīties pieredzē, kā tapis viņu maģistra darbs, kādas problēmas aktualizējušās darba rakstīšanas gaitā, cik noderīgs nozares pētniecībai un studijām bijis Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes lasītavas profesionālais atbalsts utt.

 

Cikla pasākumā 2011. gada 27. oktobrī plkst. 13.00 lasītavā viesosies LNB Letonikas nodaļas galvenā bibliotekāre, LU SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas 2011. gada maģistrante Kristīne Zaļuma. Kristīnes maģistra darbs "Izdevumi par Latvijas muižām un pilīm no pirmsākumiem līdz mūsdienām: grāmatniecības aspekts" (vad. profesors V. Zanders) tapis ciešā sadarbībā ar Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes lasītavu, citām LNB nodaļām. Autores pētījuma tēmu raksturo grāmatzinātniskā, kultūrvēsturiskā, kā arī bibliogrāfiskā aktualitāte. Grāmatzinātnes aspektā tas ir grāmatu par Latvijas pilīm un muižām izdošanas tendenču kultūrvēsturisks vērtējums.

 

Temata izpēte atklāj darba autores interesi par Latvijas piļu un muižu kā kultūras pieminekļu atspoguļojumu dažādos Latvijas izdevumos. Šo izdevumu objekti – Latvijas muižas un pilis – apliecina to nozīmīgumu ne tikai mūsu valsts, bet arī Eiropas un Krievijas kultūras telpā. Kultūrvēsturiskais konteksts ir ļoti interesants un daudzveidīgs, tāpēc svarīgi, kā tas atspoguļojas grāmatniecības attīstībā Latvijas un pasaules vēstures procesu kopējā skatījumā.

 

Svarīgi, ka tieši zinātniskās izdevējdarbības sistēmā būtiska loma ir bibliotēkai – sistemātiski un sociāli organizētai zināšanu krātuvei. Bibliotēkas lielā mērā nodrošina speciālās literatūras popularizēšanu zinātnieku, studentu un citu interesentu vidē. Tieši bibliotēkas ir arī lielākās zinātniskās literatūras pircējas. Pētāmo izdevumu analīze maģistra darbā veikta, ņemot vērā to esamību vai neesamību Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumā (akcentējot Letonikas un Baltijas Centrālās bibliotēkas kolekcijas).

 

Vienlaikus K. Zaļumas izstrādātais maģistra darbs sniedz ieskatu teorijās, kas saistošas izdevumu vērtīguma un svarīguma noteikšanā, akcentējot to lomu sociālās atmiņas, sabiedrības komunikācijas un grāmatniecības filosofijas aspektā. Galvenais pētījumā izvirzītais jautājums ir - vai izdevumi par Latvijas pilīm un muižām ir būtiska kultūras mantojuma sastāvdaļa.

 

Pasākuma laikā tā apmeklētājiem un citiem interesentiem būs aplūkojama arī maģistra darbā izmantoto izdevumu izstāde.

 

Arī jaunā cikla nākamajos pasākumos iecerēts iepazīties ar interesantiem maģistrantu pētījumiem, darbos gūtajām atziņām un secinājumiem. Aicinām arī pārējos nozares speciālistus, LU pasniedzējus un lektorus iesaistīties lasītavas organizētajās diskusijās.

 

Visi laipni gaidīti 27. oktobrī plkst. 13.00 LNB BKC Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavā, Tērbatas ielā 75, 3. stāva 309. telpā.

Ziņu sagatavoja:
Inta Dubovska
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītava

Tagi: Izglītība, Profesionālā informācija, Maģistru lasījumi, Kristīne Zaļuma