LNB Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavā (Rīgā, Tērbatas ielā 75, 3.stāva 309.telpā) līdz š.g. 15. novembrim ir apskatāma izstāde "Digitālo kolekciju veidošana – mūsdienīga nepieciešamība krājuma saglabāšanai un atspoguļošanai".

Izstādē izvietotas grāmatas par digitālo kolekciju veidošanu krievu un angļu valodā, kā arī nozīmīgi raksti no nozares periodikas.

 

Digitālo kolekciju veidošana mūsdienās ir kļuvusi par vienu no bibliotēku nozares aktualitātēm. Visā pasaulē tiek digitalizēti miljoniem grāmatu, dokumentu, muzeju eksponātu un citu intelektuālās darbības produktu. Tiek veidotas atsevišķu izdevumu veidu, tematikas u.c. specifiskas digitālās kolekcijas, kuru mērķis – ne vien informācijas saglabāšana nākamajām paaudzēm, bet arī mūsdienīga un lietotājiem ērta pieejamība. Pēc atsevišķām speciālistu prognozēm, jau līdz 2020. gadam plānots digitalizēt visus pasaules bibliotēku, muzeju un arhīvu krājumus.

 

Digitalizācijas jomā prakse jau apsteigusi teoriju. Digitālo kolekciju veidošana ir pieredzes, teorijas un prakses sintēze, kur pieredze tiek gūta, sadarbojoties bibliotēkām, arhīviem, muzejiem, kā arī informātikai, programmēšanai un citām saistītām zinātņu nozarēm. Svarīgākais priekšnoteikums ir tehnoloģiju un interneta resursu vispusīga pielietošana. Globālais tīmeklis šajā gadījumā ir gan informācijas resurss, gan digitālo bibliotēku straujas attīstības vide.

 

Izstādē eksponētajās grāmatās atrodama informācija par pasaulē uzkrātā kultūras mantojuma saglabāšanu digitālajā vidē, digitalizācijas procesa plānošanu un pārvaldīšanu, grāmatu, attēlu un citu dokumentu sagatavošanu digitalizēšanai, autortiesībām, digitālo kolekciju un digitālo bibliotēku veidošanu un uzturēšanu, informācijas arhitektūru, citiem saistītiem jautājumiem.

 

Izstādi apmeklēt aicināti gan mūsu kolēģi – bibliotekāri, gan bibliotēkzinātnes un citu nozaru studenti.


Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavas darbalaiki:
otrdien, ceturtdien 9:00–17:00
trešdien, piektdien 11:00–19:00
sestdien, svētdien, pirmdien slēgts

Ziņu sagatavoja:
Inta Dubovska
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes lasītava
Tālr.: 67312808
E-pasts: zlasitava@lnb.lv

Tagi: Izstādes, Digitalizācija, Digitālās kolekcijas, Krājuma saglabāšana