Starptautiskās Open Access nedēļas ietvaros (http://www.openaccessweek.org), kas šogad norisinās no 24. līdz 30. oktobrim, LU Bibliotēka aicina piedalīties starptautiskā seminārā, kas veltīts Open Access kustībai. Open Access mērķis ir veicināt un atbalstīt brīvpieejas piekļuvi elektroniskajiem resursiem izglītības un akadēmiskajā vidē.

Seminārs "Institucionālais repozitārijs pētniecības attīstībai un zinātniskās informācijas pieejamībai" notiks 28. oktobrī, plkst. 10.00. Seminārā tiks aplūkoti institucionālo repozitāriju izveides teorētiskie un autortiesību jautājumi, sniegta informācija un pieredze institucionālo repozitāriju izveidē. Semināra dalībniekiem būs arī iespēja tiešsaistē vērot Glazgovas universitātes institucionālā repozitārija Enlighten (http://eprints.gla.ac.uk) pakalpojumu attīstības menedžera Viljama Niksona (William Nixon) prezentāciju un Tartu universitātes bibliotēkas pārstāves Signes Bahmanes (Signe Bachmann) sniegto informāciju par Tartu universitātes bibliotēkas sadarbību ar universitāti repozitārija DSpace
(http://dspace.utlib.ee/dspace) izveidē. Semināra norises vieta - LU galvenajā ēka, Raiņa bulv. 19, 1. auditorija.

 

Semināram lūdzam pieteikties līdz 20. oktobrim.

 

Lai veicinātu LU intelektuālo sasniegumu apkopošanu un popularizēšanu, LU Bibliotēka sadarbībā ar LU Informācijas tehnoloģiju departamentu šajā gadā ir izveidojusi LU e-resursu repozitāriju – https://dspace.lu.lv/dspace/. E-resursu repozitārijs paredzēts LU akadēmiskā un zinātniskā personāla pilnteksta zinātnisko publikāciju ievietošanai, ilglaicīgai saglabāšanai un brīvpieejas nodrošināšanai.


LU zinātnieku publikāciju pieejamība e-resursu repozitārijā veicinās gan atsevišķu zinātnieku, gan visas LU zinātniskās darbības atspoguļošanu globālajā tīmeklī un nodrošinās lielāku LU pētījumu publicitāti, citējamību un ietekmi, veicinot starptautisko atpazīstamību un sadarbību ar citām institūcijām. Līdz ar to starptautiskais seminārs, kas organizēts Open Access nedēļas ietvaros, veltīts galvenokārt jautājumiem, kas saistīti ar institucionālā repozitārija izveides risinājumiem un problēmām.

 

Vairāk informācijas par Open Access –
http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/open-access/

 

Plašāka informācija: http://www.lu.lv/zinas/t/8827/

Ziņu sagatavoja:
Sandra Ranka
Latvijas Universitātes Bibliotēkas Informācijas un bibliogrāfijas nodaļas galvenā bibliotekāre
Tālr.: 67034432

Tagi: Semināri, Open Access, Elektroniskie resursi, Atklātā piekļuve