2011. gada 25. oktobrī norisināsies Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte" 5.sesija - "Kultūras mantojums digitālā vidē".

Sesijas vadītāja: prof., Dr.paed. Baiba Sporāne
Kontaktinformācija: baiba.sporane@lu.lv


Norises vieta: Rīgā, LU SZF Lomonosova ielā 1a, 406.aud.

 

Baiba Sporāne, Dr. Paed. (Latvija). "Digitālā kultūras mantojuma vieta nacionālās identitātes struktūrā".


Līga Krūmiņa, Dr. Philol. (Latvija). "Kultūras mantojums digitālā vidē: mūsdienu potenciāls".


Baiba Mūze, Dr. Philol. (Latvija). "Latvijas kultūras kanona vērtības atmiņas institūciju digitālajās kolekcijās".

 

Uldis Zariņš, Bak. sc.soc. (Latvija). "Digitālo kolekciju pieejamība - tehniskie  aspekti".


Daina Pakalna, Dr. Philol. (Latvija). "Informācijas lietošanas paradumi digitālajā vidē".

Aiga Grēniņa, Mag.sc.soc. (Latvija). "Bibliotēku gatavība saskarsmei ar Google paaudzes pārstāvju digitālo identitāti".


Baiba Holma, Dr. Philol. (Latvija). "Digitālo kolekciju lietojamība lietotāju vērtējumā".

 

Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte" programma

Tagi: Digitalizācija, Kultūras mantojums, Digitālās kolekcijas, Nacionālā identitāte