Oktobra mēnesī Apes bibliotēkā apskatāmas vairākas interesantas izstādes.

Abonementā:

  • "Dzīvnieki mūsu mājās"
  •  Ciklā "Mūsu jubilāri"

          "Rakstniecei Annai Brigaderei-150"

           "Dzejniekam Aleksandram Čakam-110"

           "Rakstniecei, novadniecei Mārai Svīrei-75"

           "Viršu ziedu dzejniecei Elīnai Zalītei -113"

 

Lasītavā:

  • "No Miķeļiem līdz Mārtiņiem"
  • Ciklā "Padomi ikvienam"

            10.izstāde "Sevis saglabāšanas māksla"

 

Bērnu literetūras nodaļā

  • "Annas Brigaderes devums bērniem"
  • "Runcis Francis sveic U.Ausekli dzimšanas dienā"