Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas mobilitātes projekts "RFID tehnoloģijas bibliotēkas attīstības un lietotāju apkalpošanas pilnveidošanai" (2011-1-LV1-LEO02-02008) tika atbalstīts Eiropas Kopienas Mūžizglītības programmas (2007-2013) Leonardo da Vinci apakšprogrammā.

Projekta mērķis – nodrošināt Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas darbinieku praksi Lietuvas Veselības zinātņu universitātes bibliotēkā, pilnveidojot un paplašinot darbinieku kompetences un prasmes darbā ar RFID tehnoloģijām.

 

RTU Zinātniskās bibliotēkas mobilitātes projekta ietvaros no 2. līdz 15.oktobrim RTU Zinātniskās bibliotēkas darbinieki Filgita Muižniece, Laura Lipstoka, Inga Batare un Juris Pavlovskis dosies praksē uz Lietuvas Veselības zinātņu universitātes bibliotēku un iegūs nozīmīgu darba pieredzi darbā ar inovatīvajām RFID tehnoloģijām.

 

Esam pārliecināti, ka kopīgi sastādītais prakses programmas plāns tiks realizēts projekta ietvaros un projekta dalībnieki iegūs vērtīgu darba pieredzi.

Ziņu sagatavoja:
Ilrita Jundase
Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas projektu vadītāja