Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) Kultūras pārvaldes darbinieki, piedaloties konferencē "Kultūras tendences Latvijas novados: tradīcijas, jaunievedumi un sadarbība", ar savu pieredzi iepazīstināja citu novadu kolēģus.

Konferenci pēc Rīgas plānošanas reģiona teritorijā esošo novadu pašvaldību kultūras darbinieku un speciālistu ierosinājuma 15. septembrī organizēja Kultūras ministrija ar mērķi diskutēt par šodien aktuālajiem kultūras attīstības jautājumiem Latvijas novados, saskaņot kultūras nozares attīstības virzienus, kā arī, sadarbojoties ar plānošanas reģioniem, uzlabot vertikālo informācijas apriti starp Kultūras ministriju un tās pakļautībā esošajām iestādēm un vietējā līmeņa pašvaldībām.


Diskusijā "21.kultūras centrs: kultūras nams, lielveikals vai…?", kuras mērķis bija mūsdienu kultūras centru funkciju apspriešana, attīstība un darbības izvērtēšana vienotā kultūras laukā. Rīgas pašvaldību pārstāvēja RD IKSD Kultūras pārvaldes priekšniece Dzidra Šmita, daloties pieredzē un diskutējot ne tikai par kultūras centru nozīmi katrā pašvaldībā, bet arī par kultūras attīstību vienotā Rīgas kultūras telpā, tajā skaitā, mākslas un mūzikas skolu, muzeju un bibliotēku nozīmi. Pārvaldes priekšniece atzīst, ka jāatjauno valsts dotācija amatierkolektīvu vadītājiem. "Tādējādi, rūpes par amatierkolektīvu pastāvēšanu, darbību un attīstību tiktu dalītas starp valsti un pašvaldību, un, noteikti, tas nāktu par labu amatieru kolektīvu kultūrai un Dziesmu svētku procesa nepārtrauktības nodrošināšanai," uzsver Dz. Šmita.


Savukārt tematiskajā sesijā "Kultūras pārvaldība pašvaldībās" Rīgu pārstāvēja RD IKSD Kultūras iestāžu un amatierkolektīvu nodaļas vadītāja Ilona Vanadziņa, kura savā runā akcentēja Rīgas amatierkolektīvu, amatnieku studiju nozīmi tautas mākslas saglabāšanā un pilnīgošanā.


Konferencē daudz tika diskutēts par novadu kultūras centru efektīvu attīstību. Lai gan novados darbojošies kultūras nami un centri ir ļoti svarīgas institūcijas, kuras kalpo gan kā vietējas nozīmes sabiedriskie centri, gan pilda savu kopienu pozitīvo pārmaiņu vadītāju lomu, līdz šim brīdim nav atbildēts jautājums par kultūras kā pamatpakalpojuma pieejamību un kvalitāti, jo līdz pat šim brīdim nav vienotu vērtēšanas kritēriju, kurus lietot, vērtējot kultūras centru darbību, attīstības procesu un perspektīvas.


Papildu informācija:

 

Indra Vilde

RD IKSD sabiedrisko attiecību vadītāja

Tālr.: 67026838; 26295265

 

Dzintra Āboliņa

Tālr.: 26554446

Ziņu sagatavoja:
Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tagi: Kultūra, Sadarbība, Kultūras institūcijas