15.septembrī plkst. 17:00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Izstāžu zālē (K. Barona ielā 14) Latvijas vēsturnieku 1.kongresa priekšvakarā atklās izstādi "Terra Mariana – senatne un mantojums", kas veidota no plaša audiovizuālo un oriģinālmateriālu klāsta.

Jēdziens "Terra Mariana" vēstures literatūrā ir  pazīstams kopš 13.gs, kad tagadējās Latvijas un Igaunijas teritorijā izveidojās Livonija (Līvzeme) jeb "Terra Mariana" (Marijas zeme) ar vienojošo dominanti – katoļticību. Izstāde būs skatāma līdz 29.oktobrim.

Tiek uzskatīts, ka Latgales savdabīgās vēstures aizsākumi ir meklējami 16.gs, kad sabruka Livonija. Laika gaitā izpratne par "Terra Mariana" mainījusies, jaunākajos laikos to saista ar Latgali. Šī novada ilgā nošķirtība (līdz 1917.gadam) no pārējās Latvijas, kā arī apgrūtinātā piekļuve vēstures avotiem aizkavēja šī reģiona pilnvērtīgu zinātnisku izpēti. Visu Latvijas novadu harmoniska un kompleksa izpēte aktualizējusies Latvijas vēsturnieku 1.kongresa priekšvakarā, kad tiek lemts par Latvijas vēstures zinātnes turpmāko likteni.

Izstāde ir vēstījums par Latgales vēsturi. Tās pamatsadaļas veidotas pēc erudītākā 19.gs. Latgales pētnieka Gustava Manteifeļa apkopotajiem materiāliem (apcere "Inflantija" (1879), albums – dāvana Romas pāvestam "Terra Mariana" (1888)), kuri papildināti ar mūsdienu pētniekiem pieejamajiem materiāliem Latvijas arhīvos, bibliotēkās un muzejos.

Izstādē skatāmi Latgalei veltīti materiāli audiovizuālā veidā. Tos papildina vitrīnās izvietoti oriģināli vēstures materiāli. Izstādes apmeklētājiem ir iespēja iepazīt šādas tēmas: robežu vēsture, 1917.gada Rēzeknes kongress, baznīcas un pilis, simbolika, mazāk pazīstami novada darbinieki, novadam veltītie izdevumi, fotogrāfijas. Tos papildina moderno priekšmetu klāsts – atklātnes, pastmarkas, monētas, simbolika u.c.

Izstādes veidotāji ir Latvijas Nacionālā bibliotēka līdzautorībā ar Latvijas Valsts vēstures arhīvu, Daugavpils Universitātes Latgales Pētniecības institūtu, Romas Katoļu baznīcu Latvijā, Franča Trasuna muzeju "Kolnasāta" un Skrindu dzimtas muzeju Vabolē.

Izstādes zinātniskais konsultants Dr. hist. Henrihs Soms.

Ziņu sagatavoja:
Henrihs Soms
Tālr.: 26387833
E-pasts: henrihs.soms@du.lv

Baiba Prikule
Izstādes kuratore
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr.: 67287459
E-pasts: baiba.prikule@lnb.lv

Tagi: Izstādes