Šonedēļ Briselē notiek "Eiropas e-iekļaušanas kongress", kurā Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes "Ventspils Digitālais centrs" direktors Egons Spalāns prezentē Ventspils bibliotēkas sasniegumus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā.

Ventspils bibliotēka devusi nozīmīgu ieguldījumu, piedāvājot bibliotēkas pakalpojumus cilvēkiem ar ierobežotām sociālās aktivitātes iespējām, iedzīvotāju apmācību jaunajās tehnoloģijās un šīs pieredzes izplatīšanu citām Latvijas bibliotēkām.


Ventspils bibliotēkas veikums tika atzīts par vienu no 7 labākajiem piemēriem Eiropā un guva ievērību gan kongresa dalībnieku, gan Eiropas Savienības informācijas sabiedrības attīstības speciālistu vidū.


2010. gada februārī Ventspils bibliotēka izstrādāja īpašu apmācības programmu iedzīvotājiem, kuriem ir grūti apmeklēt bibliotēku, lai izmantotu tās sniegtos pakalpojumus un devās pie iedzīvotājiem mājās, lai palīdzētu apgūt datorprasmes un sniegtu zināšanas par bibliotēkā pieejamajiem digitālajiem fondiem - e-grāmatām, datu bāzēm, katalogiem un to izmantošanu.


Ventspils bibliotēkas iniciatīvā iesaistījās vēl 28 bibliotēkas, tādejādi pirmo reizi visā Latvijā iedzīvotājiem ar ierobežotu mobilitāti bija iespējams apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes mājās.


Nozīmīgi, ka, apmācībām beidzoties, liela daļa apmācīto iedzīvotāju gandrīz nekavējoties iegādājās datorus un pieslēdza Internetu, jo saprata, ka tādejādi viņu ģimenes vairs nejutīsies tik vientuļi un atrauti no pārējās pasaules. Jaunās prasmes un iemaņas tie varēs gan pielietot, gan attīstīt un, izmantojot tehnoloģijas, piekļūt informācijai, kopt savus vaļaspriekus, sazināties ar radiem un draugiem, kā arī iekļauties darba tirgū - tātad dzīvot pilnvērtīgi.


Ventspils Digitālais centrs un Ventspils pilsētas bibliotēka arī turpmāk plāno veidot un organizēt ar digitālajām tehnoloģijām saistītus apmācību kursus, kuros piedalīties laipni aicināts ir ikviens! 

Ziņu sagatavoja:
Kristians Jacevičs
Tālr.: 63656103