Šībrīža ekonomiskajos apstākļos daudzas idejas netiek realizētas ierobežota finansējuma dēļ. Tāpēc ir jāmeklē atbalsts dažādās mūžizglītības programmās un projektos. Ludzas pilsētas galvenajai bibliotēkai tas ir lieliski izdevies!
  • "Ludza! Ludza! Tālā teiksma…" Iesniegts Ludzas novada pašvaldības izglītība, kultūras un sporta pārvaldes Mazo projektu konkursam. Gūts atbalsts Ls 345.00.  Projekta ietvaros paredzēts iztulkot angļu valodā Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas mājas lapā ievietotās "Kultūrvēstures datu bāzes" daļu angļu valodā.

 

  • Mūžizglītības programmā Grundtvig atbalstīts projekta pieteikums "European reader`s club-effective ethnic-cultural and socioeconomic recption and integration of migrant communities into the receiving society". Grants 15 000 EUR apmērā. Projekta ietvaros Bibliotēkā paredzēts izveidot lasītāju klubu. Projekta aktivitātes paredz bibliotēkas darbinieku pieredzes apmaiņas braucienus uz ES valstīm. 

 

  • Mūžizglītības programmā Leonardo da Vinci atbalstīts projekta pieteikums "How museums, galleries, libraries and archives contribute to lifelong learning". Grants 17 000 EUR apmērā. Projekta ietvaros vairākas ES valstis dalīsies pieredzē kā bibliotēkas, muzeji un arhīvi veicina iedzīvotāju mūžizglītības programmas.

 

  • "Bērnu žūrija" - ikgadējais lasīšanas veicināšanas pasākums. Valsts Kultūrkapitāla fonda un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra programma. 

Tagi: Projekti, Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka