2011. gada 29. septembrī plkst. 10.15-11.00 Limbažu Galvenās bibliotēkas Apmācību un profesionālās sadarbības centrā ( Limbažos, Zāles ielā 8.), atzīmējot Eiropas Valodu dienas, notiks lekcija "Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāts un valodas Eiropā". Lektore Sandra Kaupuža, EK pārstāvniecības Latvijā ģenerāldirektorāta koordinatore valodu jautājumos.