2011. gada 28. septembrī plkst. 16.30 Limbažu Dalvenajā bibliotēkā (Limbažos, Rīgas ielā 9) notiks Dzejas pēcpusdiena - ar dzejas lasījumu piedalās novadniece, dzejniece, tulkotāja Maira Asare.