Izstādes: • No 1. – 27. septembrim vēsturiska literatūras izstāde "Bibliotēkai Limbažos – 125". Izstādē eksponēti bibliotēkas novadpētniecības krājuma materiāli.

• No 28. septembra – 31. oktobrim novadnieces Mairas Asares fotoizstāde "Raksti akmenī un …". Izstādes atklāšana un tikšanās ar autori 28. septembrī plkst. 16.00 Limbažu Galvenajā bibliotēkā (Limbažos, Rīgas ielā – 9.).
• Eiropas Valodu dienas atzīmējot :
No 19. – 30. septembrim literatūras izstāde "Vārdnīcas valodu apguvei".


Pasākumi: 
• 28. septembrī plkst. 16.30 Dzejas pēcpusdiena bibliotēkā : ar dzejas lasījumu piedalās novadniece, dzejniece, tulkotāja Maira Asare.
• Eiropas Valodu dienas atzīmējot :
29. 09. plkst. 10.15-11.00
Lekcija "Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāts un valodas Eiropā". Lektore Sandra Kaupuža, EK pārstāvniecības Latvijā ģenerāldirektorāta koordinatore valodu jautājumos. Lekcija notiek Limbažu Galvenās bibliotēkas Apmācību un profesionālās sadarbības centrā ( Limbažos, Zāles ielā 8.).

 

Oktobrī (2011.)


Izstādes:

• No 10. – 31. oktobrim izstāde "Neapzinātais kultūras mantojums kopējā dabas un kultūras telpā 2011 : Ziemeļvidzemes ainavas noklusētie stāsti".
Izstādē eksponēti Dabas aizsardzības pārvaldes un Valsts meža dienesta materiāli.
• Līdz 31. oktobrim novadnieces Mairas Asares fotoizstāde "Raksti akmenī un …".

 

Pasākumi:
• 6. oktobrī no plkst. 10.00 – 11.00 "Bibliotēkas jauno grāmatu dienas Lasītāju kluba" otrā tikšanās.
• 19.oktobrī plkst. 16.00 par pirmo Starptautisko bibliotekāru nekonferenci "Cycling for Libraries" - velobraucienu (no Kopenhāgenas līdz Berlīnei) stāsta tā dalībniece, LGB Datu apstrāde nodaļas vadītāja Irina BRIEDE. Videomateriāls no personīgā arhīva. Saruna notiek Limbažu Galvenajā bibliotēkā, Rīgas ielā – 9.

 

Limbažu Galvenās bibliotēkas Apmācību un profesionālās sadarbības centrā (Limbažos, Zāles ielā 8)

LGB piedāvātās apmācības iedzīvotājiem:
• datu bāzes – palīgs mācībās (skolēniem un studentiem),
• angļu sarunvaloda elementāram līmenim (ar priekšzināšanām),
• krievu sarunvalodas pēcpusdienas (ar priekšzināšanām),
• datorapmācības (ar priekšzināšanām, bez priekšzināšanām),
• praktiskas, vienkāršas un noderīgas lietas darbā ar datoru,
• ceļojumu plānošana internetā,
• nepieciešamās informācijas iegūšana datu bāzēs,
• latviešu filmu pēcpusdienas trešdienās plkst. 15:00 (iepriekš piesakoties).

 

Apmācībām var pieteikties, zvanot pa tālruni 64070715 vai rakstot uz e-pastu info@limbazubiblioteka.lv

 

Iesaiste akcijā "Bibliotēka dodas pie lietotāja" publisko bibliotēku attīstības projekta "Trešais tēva dēls" ietvaros.


Metodiskā darba aktivitātes:

  • Dalība Ļeņingradas apgabala universālās zinātniskās bibliotēkas rīkotajā konferencē Международные V Губернские чтения "Информационные технологии в организации диалога культур" – 24. – 28. oktobris.

Ziņu sagatavoja:
Zeltīte Millere
Limbažu Galvenās bibliotēkas Klientu apkalpošanas centra
Tālr.: 64070747
http://www.limbazubiblioteka.lv

Tagi: Limbažu Galvenā bibliotēka, Bibliotēku darbs