Gulbenes bibliotēkas Reģionālā mācību centra projekts guvis finansiālu atbalstu Kultūrkapitāla fonda Vidzemes kultūras programmā - 2258 latu apmērā.

Domājot par izglītošanas iespējām 2011./2012.gadā, reģionālais mācību centrs vēlas sniegt atbalstu mācību centra pārziņā esošajiem Vidzemes novadu bibliotekāriem (Alūksnes, Apes, Gulbenes, Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu) – iespēju apmeklēt bezmaksas apmācības kursus kompetentu un pieredzējušu lektoru vadībā, kas paaugstinās darbinieku profesionālās kompetences un palīdzēs saprast bibliotekāra īpašo, svarīgo lomu sabiedrības attīstībā.

 

Apmācības bibliotēku darbiniekiem notiks Gulbenes Reģionālā mācību centra stacionārajā datorklasē no oktobra līdz nākamā gada maijam. Bibliotekāriem tiks piedāvāti septiņi apmācību kursi par dažādām tēmām. Piemēram, varēs gūt zināšanas pēc iespējas veiksmīgākai saskarsmei ar klientiem, tiks attīstītas bibliotēku mārketinga prasmes. Bibliotekāri gūs iemaņas grāmatu labošanā, iesiešanā. Uzzinās par jaunāko literatūru, bibliotekāra etiķeti un imidžu, kā arī noskaidros, kādas iespējas mūsu darbā vēl paver internets. Apmācības bibliotekāriem būs bez maksas. Bibliotekāriem pašiem būs jāsedz vienīgi ceļa izdevumi uz Gulbeni.

 

Gulbenes bibliotēkas Reģionālais mācību centrs savu darbību uzsāka 2007.gadā Latvijas un Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā Publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros. Gulbenes bibliotēkā tika izveidots viens no desmit Latvijas Reģionālajiem mācību centriem, kas sekmīgi īstenoja toreizējo rajonu: Alūksnes, Balvu, Gulbenes un Madonas bibliotekāru profesionālo pilnveidi un izglītošanu.

 

Attīstot mācību centra darbību, līdztekus bibliotekāru profesionālajai pilnveidei, centrs izvirzīja otru darbības uzdevumu – Gulbenes pilsētas un novada iedzīvotāju izglītošana. Mācību centra darbības laikā ir apmācīti 1 500 iedzīvotāji – bibliotēkas apmeklētāji.

Ziņu sagatavoja:
Sabīne Jefimova
Gulbenes bibliotēkas Reģionālā mācību centra vadītāja
Tālr.: 64474825

Tagi: Apmācības