10. augustā Rīgas Centrālajā bibliotēkā tika prezentēta „Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata 2010”

Gadagrāmata iznāk jau astoto gadu, un tajā atspoguļots galvaspilsētas publiskās bibliotēkas veikums, atstājot profesijas vēsturei informāciju par faktiem un procesiem RCB un filiālbibliotēku darbībā.

 

Līdztekus tādām tradicionālām sadaļām kā „Pašu mājās” un „Bibliotekāri ārzemju un Latvijas ceļos”, kuras sniedz atskatu uz gada nozīmīgāko profesionālo pieredzi pašmāju un pasaules kontekstā, gadagrāmata šogad piedāvā lasītājiem jaunu sadaļu „Atmiņu grāmatas lappuses”. Tā tapusi RCB 105. gada jubilejas priekšvakarā, un tajā apkopotās atmiņas ataino to, kā bibliotēkā ticis strādāts, kas ticis domāts un justs aizvadītā gadsimta pēdējos gadu desmitos.

 

Populārajā sadaļā „Sarunas un stāsti gada garumā” publicētas intervijas ar cilvēkiem, kuru dzīvē 2010. gads bijis īpaši nozīmīgs, piemēram, ar Doloresu Veilandi, kurai šis ir pirmais gads RCB direktores amatā.

 

Izdevumā publicēta „Rīgas Centrālās bibliotēkas 2010. gada svarīgāko notikumu hronika” un bibliogrāfiskais saraksts „Publikācijas par Rīgas Centrālo bibliotēku 2010. gadā”. Grāmatu noslēdz rakstu satura kopsavilkums angļu valodā. Izdevums ir bagātīgi ilustrēts.

Ziņu sagatavoja:
Daina Ģeibaka,
Rīgas Centrālās bibliotēkas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr.67607562