2011.gada 16.augustā, Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas IFLA 77.ģenerālkonferencē “Bibliotēkas viņpus bibliotēkām: Integrācija, inovācijas un informācija ikvienam” (13.-18.Augusts, Sanhuana, Puertoriko), Bila un Melindas Geitsu fonds (BMGF) paziņoja balvas “Piekļuve zināšanām” šī gada laureātu.

Vienu miljonu ASV dolāru saņems Austrumāfrikas nevalstiskā organizācija ALIN (Arid Lands Information Network), kas visnabadzīgākajos, bieži ilgstoša sausuma piemeklētajos apvidos cenšas rosināt radošo ideju un pieredzes apmaiņu, tādējādi uzlabojot ļaužu dzīvi.

Sabiedriskās dzīves un zināšanu centri

Trīs Āfrikas valstīs — Kenijā, Tanzānijā un Ugandā — ar dažādu starptautisku (Forda fonds, korporācija “Google”), ārzemju vēstniecību (Somijas, Dānijas) un vietējo varasiestāžu finansējumu ALIN izveidojusi 12 informācijas centrus (Maarifa Centers). Necilās mājiņās, kas tapušas no kravas konteineriem, uzstādīti datori ar internetslēgumu, tiek piedāvāti dažādi informācijas resursi par aktuālām tēmām, to skaitā ir arī vairāki ALIN izdevumi. ALIN publicē trīs izglītojošus žurnālus: “Baobab” un “Kilimo Endelevu Afrika” (Ilgtspējīga agrokultūra Āfrikā), kur tiek aplūkotas lauksaimniecības modernizācijas metodes; kā arī “Joto Afrika”, kas veltīts karstā kontinenta klimata izmaiņām un cilvēku iespējām tām pielāgoties.
Katrā Maarifa centrā strādā tikai viens algots darbinieks (parasti kvalificēts informācijas speciālists, augstskolas absolvents), tādēļ nozīmīga loma tā darbībā ir brīvprātīgajiem palīgiem. Par to trūkumu centru vadītājiem neesot jāsūdzas. Viņi māca centra apmeklētājiem datoru, interneta lietošanu un rada vietējai sabiedrībai nepieciešamus informācijas resursus. Kāds angļu valodas pratējs tulko aktuālu interneta informāciju vietējā dialektā, savukārt medmāsa pēc atgriešanās no mācību kursiem, publicē rakstus par izsargāšanos no inficēšanās ar HIV. Sevišķu uzmanību viņa veltī jaunajām atraitnēm — “mantotajām” sievām, kas saskaņā ar tradīciju pēc vīra nāves tiek izprecinātas kādam mirušā dzīvesbiedra radiniekam, kurš bieži jau ir inficēts ar nāvējošo vīrusu.
Daudzu Maarifa centru apmeklētāju mājās nav nedz elektrības, nedz ūdens pievades un kanalizācijas sistēmas, nedz pienācīgas medicīniskās aprūpes. Centros viņi var uzzināt, kā ārstēt čūskas kodumu, izvairīties no saslimšanas ar malāriju, savākt ūdeni ilgstoša sausuma laikā, ierīkot tualetes vai izmantot biogāzi mājsaimniecības vajadzībām. Uzņēmēji veido mājaslapas un blogus savu produktu reklāmai; savukārt bezdarbnieki meklē iespējas pilnveidot savas prasmes un iemaņas, lai varētu iegūt stabilu darbu.
 

Bez elektrības, toties ar internetu
Viens no vecākajiem Maarifa centriem darbojas necilajā Kenijas pilsētiņā Entazopijā (Entasopia), kas atrodas apputējuša zemes ceļa malā vairāk nekā 100 jūdžu attālumā no galvaspilsētas Nairobi. Pilsētiņā dzīvo apmēram 4000 ļaužu. Viņi iztiek bez elektrības. 2008.gada novembrī trīs Mičiganas Universitātes inženieri kopā ar ALIN pārstāvi uzstādīja satelītšķīvi, kas darbojas ar saules baterijām un nodrošina internetsakarus. Satelītšķīvja iegādes, uzstādīšanas, kā arī internetkomunikāciju izmaksas finansē korporācija “Google”, kas ir ieinteresēta Āfrikas informācijas tirgū. Nelielās pilsētiņas iedzīvotāji ļoti strauji iesaistījās globālā tīmekļa vidē. Vietējā informācijas centra blogā (http://ngurumanmaarifa.blogspot.com/2009/12/vsat-technology-lands-in-entasopia.html) vēstīts, ka internets tiek izmantots komunikācijai ar e-pasta starpniecību, sociālo tīklu apmeklēšanai, tiešsaistes mediju lasīšanai, valsts pārvaldes pakalpojumu izmantošanai, darba meklējumiem un televīzijas pārraižu vērošanai, jo tikai divas vietās pilsētā par maksu var noskatīties televīzijas raidījumus vai kinofilmas.
Maarifa centru apmeklētāji ir apjautuši jauniegūto zināšanu ietekmi uz dzīves kvalitāti. Tas nozīmē, ka viņi apmeklēs centrus atkal un atkal. ALIN misija ir palīdzēt cilvēkiem iegūt zināšanas, jo ar tām iespēju ir bezgalīgi daudz, uzsvērts BMGF mājaslapā.


Balvas “Piekļuve zināšanām” iepriekšējie laureāti
BMGF balva “Piekļuve zināšanām” (Access to Learning Award)— 1 miljons ASV dolāru — tiek piešķirta bibliotēkām vai citām organizācijām ārpus ASV, kas vietējai kopienai nodrošina brīvu piekļuvi datoriem ar internetslēgumu, kā arī izmanto inovatīvas darba metodes. BMGF balvu piešķir kopš 2000.gada. Pirmo reizi to saņēma Helsinku pilsētas bibliotēka. Tā bija pirmā publiskā bibliotēka pasaulē, kas piedāvāja piekļuvi internetam. Pērn balva tika piešķirta Verijas Centrālajai publiskajai bibliotēkai (Veria Central Public Library), kas sniedz informāciju Grieķijas ziemeļu rajonu iedzīvotājiem. BMGF atzinību tā izpelnījās galvenokārt par radošu bērnu un jauniešu apkalpošanu. Taču savā valstī tā bija plaši pazīstama jau sen, jo pirmā ieviesa elektroniskās informācijas pakalpojumus mobilajās bibliotēkās (1994.gadā) un izveidoja savu mājaslapu (1997.gadā). Verijas Centrālajai publiskajai bibliotēkai ir augstākie darbības rādītāji Grieķijas publisko bibliotēku sistēmā (to izmanto 41% iedzīvotāju).

Informācija
2011 Access to Learning Award: Arid Lands Information Network, Eastern Africa. Bill & Melinda Gates Foundation [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.gatesfoundation.org/atla/Pages/2011-atla-winner-alin-eastern-africa.aspx

Ziņu sagatavoja:
Jana Dreimane
LNB Bibliotēku pētniecības un informācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67312776
E-pasts: jana.dreimane@lnb.lv