Ceturtdien, 11.augustā, plkst.18.00, grāmatnīcas ¼ Satori jaunajās telpās, Berga bazārā, notiks Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Komunikācijas fakultātes Komunikācijas studiju katedras maģistrantūras Komunikācija un mediju studijas ikgadējie Postgraduēto lasījumi.

Pasākumā ikvienam interesentam būs iespēja iepazīties ar RSU komunikācijas un mediju studijās nule kā aizstāvēto maģistra darbu galvenajām atziņām.

 

Darbos meklētas atbildes uz jautājumiem:

 

- Kas es esmu? Kā runāju ar pārējiem? Kā mans un pārējo runas veids ietekmē sarunas iznākumu un sociāli politsko vidi, kurā uzturos?

 

- Kas notiek apkārt - valstī, pasaulē politiskajā arēnā? Kā tas ietekmē mani? Vai es varu to ietekmēt?

 

- Vai Latvijas publiskā sfērā atbilst mūsdienu cilvēka vajadzībām? Cik sašķelta vai vienota tā ir? Kā to maina mediju tehnoloģiju attīstība, īpaši interneta komunikācija?

 

- Vai mēs un mūsu bērni saņem kvalitatīvu izglītību? Vai mums ir garantētas pensijas?

 

- Kam mēs varam uzticēties - draugiem? bankām? valstij?

 

Programmas šī gada absolventes, nu jau maģistres Baiba Baikovska, Inese Lozjuka, Jevgenija Briede, Ieva Galuza un Elīna Nagla runās par tādiem jautājumiem kā dialoga veidošana starp vēlētājiem un politiķiem, par šobrīd atkal politisko diskusiju centrā nokļuvušā vārda "okupācija“ nozīmēm un lietojumiem, divām informācijas telpām Latvijā, banku sociālo atbildību un interneta lietojumu mācību procesā Latvijas sākumskolās.

 

Lai stimulētu diskusiju par komunikācijas jautājumiem ārpus programmas un RSU ietvariem, lasījumos piedalīties aicināti arī viesi no citām programmām. RSU Komunikācijas studiju katedras bakalaura programmas absolventes Elīna Jēkabsone un Beāte Bočkāne prezentēs divu izcilu bakalaura darbu pētījumu rezultātus, kuros dziļi un precīzi analizējušas tādas Latvijā maz pētītas jomas kā vīriešu un sieviešu runas un tās uztveres atšķirības un humora nozīmi pasniedzēja - studenta komunikācijā.

 

Savukārt, Rasa Šmite, kas pazīstama kā māksliniece un kuratore, viena no jauno mediju mākslas pionieriem Latvijā, šogad RSU ieguvusi sociālo zinātņu doktora grādu, aizstāvot doktora darbu par kreatīvajiem tīkliem - "virtuālo kopienu“ rašanos un attīstību no 20.gs. 90.gadu sākuma līdz mūsdienām. Pētniece, kas savulaik pati aktīvi piedalījusies pētāmajos notikumos un iesaistījusies tīklos, analizējusi gan tīklu komunikācijas teorētiskos aspektus, gan praksi no procesa iekšienes, meklējot un atrodot inovatīvu metodoloģiju mērķu sasniegšanai. Rasa Šmite Postgraduēto lasījumos prezentēs ne tikai sava darba rezultātus, bet arī jauniznākušo grāmatu "Kreatīvie tīkli".

 

Postgraduēto lasījumos piedalīsies arī māksliniece Anna Trapenciere, kuras bakalaura darbs pagājušogad aizstāvēts Liepājas Universitātes Jauno mediju mākslas programmā. Viņas mākslas darbs ir reizē performance un pētījums, kas kā lielākā daļa lasījumos iekļauto darbu balstās uz interneta komunikāciju un diskutē privātās un publiskās telpas robežu izplūšanu objektu (RFID tehnoloģijas mediētas) komunikācijas kontekstā. Šogad Annas darbs izstādīts arī Tallinas mākslas muzeja KUMU reprezentatīvajā izstādē Gateways: māksla un tīklotās kultūras, un ¼ Satori grāmatnīcas apmeklētājiem būs reta iespēja iepazīties ar to Rīgā.

 

Maģistra studiju programma Komunikācija un mediju studijas Rīgas Stradiņa universitātē ir salīdzinoši jauna un dinamiski mainīga programma. Tā sāka savu darbību pirms četriem gadiem 2007. gadā kā programma Komunikācija, bet 2010. gadā mainīja savu profilu, analizējot komunikācijas aktualitātes un studentu intereses, kas izpaužas arī maģistra darbu tēmu izvēlē, par ko varēsim pārliecināties Postgraduēto lasījumos.

 

Par Rīgas Stradiņa universitāti:

 

Rīgas Stradiņa universitāte ir viena no vadošajām un modernākajām augstākās izglītības mācību iestādēm Baltijā ar izteikti starptautisku ievirzi. Tās desmit fakultātēs līdzās ar medicīnu saistītajām studijām jau 12 gadus ir iespējams apgūt dažādas modernas sociālo zinātņu programmas. Rīgas Stradiņa universitātē kopumā studē vairāk nekā 6130 studentu no visas pasaules, turklāt 2010./2011. studiju gadā RSU ārvalstu studiju programmās kopumā zināšanas un praksi apgūst teju 400 jaunieši no 18 pasaules valstīm jeb aptuveni 7% no RSU studentu kopskaita. Tas ir lielākais ārvalstu studentu skaits RSU pēdējo 20 gadu laikā. Papildu informācija par RSU ir pieejama interneta mājas lapā www.rsu.lv Sekot līdzi Rīgas Stradiņa universitātes jaunumiem var arī sociālajos tīklos Twitter, Facebook, Draugiem.lv un YouTube. Par RSU aktualitātēm var uzzināt arī RSU studentu radio "Runā Skaļāk" - http://runaskalak.lv Studijām 2011./2012. akadēmiskajā gadā RSU piedāvā 638 budžeta vietas medicīnas un veselības aprūpes jomā un 45 bezmaksas studiju vietas sociālajās zinātnēs.

Ziņu sagatavoja:
Ilva Skulte
RSU maģistrantūras studiju programmas Komunikācija un mediju studijas vadītāja
Tālrunis: 26378063

Tagi: Kultūra, Studijas