2011. gada 29. jūnijā plkst.17.00 Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā (Rīgā, Rūpniecības ielā 10) notiks austriešu mūzikas koncerts, kurš veltīts Austrijas bibliotēkas Rīgā 10 gadu jubilejaj. Pasākuma dalībniekus ar uzrunām sveiks Austrijas Republikas vēstniece Mag. Hermīne Popellere, LZA īstenais loceklis, LU rektors, profesors Dr. habil. phys. Mārcis Auziņš, LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Dr.h.c.philol. Venta Kocere, LU asoc. profesore Dr. philol. Tatjana Kuharenoka, Davgavpils Universitātes asoc. profesors Dr.hist. Kaspars Kļaviņš.

 

Svētku koncertu sniegs LU Pūtēju orķestris J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesora Jāņa Puriņa vadībā.

 

2009. gada 13. septembrī Akadēmiskajā bibliotēkā tika atklāta Austrijas bibliotēka1 Rīgā, kura tika izveidota pēc Austrijas vēstniecības iniciatīvas ar Austrijas Federālās Ārlietu ministrijas atbalstu, lai interesentiem būtu pieejama literatūra par Austriju un aktivizētu kultūras, izglītības un zinātnes sadarbību starp abām valstīm. Austrijas bibliotēkas krājums pašreiz aptver vairāk nekā 4800 informācijas resursu. Apmeklētāju rīcībā ir brīvpieejas fonds ar ērtu lasītavu, kurā bez grāmatām un periodiskajiem izdevumiem ir pieejami arī kompaktdiski un videofilmas.

 

Austrijas bibliotēka attīstās arī kā starpkultūru dialoga platforma. Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas telpās tiek rīkoti starptautiski pasākumi: zinātniskās konferences, austriešu rakstnieku lasījumi, izstādes, teātra izrādes, koncerti.