2011. gada 29. jūnijā plkst. 18.00 Pārventas bibliotēkā (Ventspilī, Tārgales ielā 4) notiks Laimdotas Junkaras "Rāpatu grāmatas" atvēršanas svētki.


Rāpatu ciems atrodas Ventspils novadā - 20.gs. 30. gados Rāpatos bijušas 70 mājas, 90. gados 10 mājas, tagad vairs tikai dažas. Grāmata ir vēstījums par ciema vēsturi no seniem laikiem līdz mūsdienām, autore ir izpētījusi rāpatnieku tradīcijas, viņu atstāto kultūrvēsturisko mantojumu, piefiksēta arī cieminieku saimnieciskā darbība un pierakstīti cilvēku dzīvesstāsti.


Māksliniece un Ventspils novada pētniece Laimdota Junkara ir arī grāmatas "Ugāles pagasta stāsti" (2009) autore un grāmatas "Uz atkal redzēšanos. Putniņu Krists" (2010) sastādītāja.

 

Ieeja bez maksas. Aicināti visi interesenti!