2011. gada 17. jūnijā Arendoles muižā notika informatīvais seminārs "NVO un valsts institūciju sadarbība kultūras mantojuma saglabāšanas jomā".

Semināra mērķis bija informēt sabiedrību, kas darbojas kultūras mantojuma aizsardzības jomā, par sadarbības iespējām ar publisko pārvaldi, veicināt savstarpējo sadarbību, iepazīstināt ar finansējuma piesaistīšanas iespējam, uzzināt par Lielbritānijas organizāciju pieredzi kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības jomā.


Seminārā bija vairākas karstas diskusijas, kas turpinājās līdz pat pēdējā lektora prezentācijai. Seminārā varējām redzēt, ka tikai izsakot savu, arī subjektīvo viedokli, viens otram oponējot, tiek atspoguļotas reālas problēmas un domās tiek meklēti risinājumi. Līdzdalība nav tikai nebeidzamu iesniegumu sūtīšana un formālo sabiedrisko apspriešanu protokola ievērošanu, bet arī diskutēšana šādās sanākšanās un arī protestēšana un iziešana ielās. Iespējams, ka pēdējais notiek tāpēc, ka visi iepriekšējie līdzdalības veidi nav devuši savu rezultātu. Kā seminārā atzina arī Kultūras Ministrijas pārstāvis, dažreiz valsts ierēdņi neuzticas NVO un līdz ar to nelabprāt sadarbojas, jo uzskata, ka tās nav pietiekami kompetentas valstisku jautājumu risināšanā. Bieži vien cilvēki iesprūst kādā no it kā piedāvātajiem līdzdalības posmiem, jo vairs nespēj pacelt valsts uzcelto latiņu, saņemot vairākkārtīgus noraidījumus. Savukārt valsts ierēdņi nemeklē radošu pieeju problēmu risināšanai, iesaistot sabiedrību, bet gan cīnās pret to un žēlojas, ka sabiedrība nav pietiekami aktīva.


Seminārā tika atspoguļotas būtiskākās atšķirības starp Latvijas un Lielbritānijas materiālā kultūras mantojuma saglabāšanas "skatuvi". Phil Lakin no organizācijas "National Trust" pastāstīja, ka arī sākotnēji trīs cilvēku dibināta nevalstiskā organizācija, tikai ar degsmi pret kultūras mantojumu un vēlmi padarīt to sabiedrībai pieejamu, var sasniegt diezgan neticamu rezultātu. National Trust ir lielākā kultūras mantojuma organizācija Eiropā - ar 3,8 miljoni biedru un 65 000 brīvprātīgo tā skaidri demonstrē to, ka arī nevalstiskais sektors, kopā ar sabiedrību var pārņemt lielu daļu valsts funkciju, Lielbritānijas gadījumā - kultūras mantojuma saglabāšanu. Šis piemērs parāda to, ka valstij kopā ar NVO sektoru ir jāsniedz cilvēkiem līdzdalības iespējas, papildus tos jāstimulē, kā arī jānodrošina atbalsts, līdzdalības infrastruktūra, jo pat brīvprātīgais darbs nav bez izdevumiem, un 21.gs atbilstoša komunikācija, lai sabiedrība iesaistītos kultūras mantojuma saglabāšanā visās tā formās.


Semināra materiālus var iegūt apmeklējot www.eslatgalei.wordpress.com

Biedrība "Es Latgalei" semināru organizēja ESF projekta "Biedrības "Es Latgalei" un citu NVO kapacitātes un līdzdalības resursu stiprināšana" ietvaros. 93% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.


Papildus informācija:

e-pasts: eslatgalei@gmail.com

Ziņu sagatavoja:
Alija Turlaja
Biedrības "Es Latgalei" projektu vadītāja

Tagi: Kultūras mantojums, Sadarbība, Kultūras mantojuma saglabāšana