Nacionālās kultūras padomes sēdē 8. jūnijā, notika diskusija par jauna kultūras periodikas izdevuma nepieciešamību, tā veidošanas iespējām un optimālo formu.

Kultūras ministrijas (KM) speciālisti iepazīstināja Nacionālo kultūras padomi ar pašreizējās situācijas izpēti kultūras periodikas jomā. Galvenais secinājums - informācija par  kultūras norisēm un atsevišķu jomu analīze ir pieejama dažāda profila un veida interneta resursos un periodikas izdevumos, taču trūkst vienotas atraktīvas, pamanāmas un reizē padziļinātas un analītiskas platformas visām mākslas jomām vienuviet un kultūrai plašākā nozīmē. Turklāt nav informatīvā resursa, kas sistemātiski informētu par kultūras norisēm Latvijas krievvalodīgo sabiedrības daļu.

 

"Ir nepieciešams informatīvs, reflektējošs un analītisks kultūras izdevums, kas norises sabiedrībā un politikā atspoguļotu saistībā ar norisēm kultūrā gan mūsdienīgā, gan vēsturiskā rakursā. Pie tam darītu to neatkarīgā veidā, nekļūstot par kāda politiskā spēka platformu," rezumēja kultūras ministre Sarmīte Ēlerte.

 

Piedāvājot apsvērt priekšlikumu šogad izstrādāt kritērijus un konkursa kārtībā piešķirt finansējumu jauna starpnozaru kultūras periodikas izdevuma veidošanai, kultūras ministre aicināja padomi izteikt viedokli par vairākiem variantiem. Pirmā iespēja būtu attīstīt vienu vai vairākus kultūras portālus internetā, otrā – atbalstīt drukāta kultūras izdevuma veidošanu vai pielikumu pie viena, jeb vairākiem nedēļas izdevumiem, trešā iespēja – dibināt kultūras aktualitāšu portālu kombinācijā ar iknedēļas izdevumu drukātā formātā.

 

Vienojoties, ka nepieciešams pēc iespējas plašam sabiedrības lokam pieejams kultūras izdevums, kas nonāktu gan interneta lietotāju, gan drukātās preses cienītāju redzeslokā, padome konceptuāli atbalstīja trešo no piedāvātajiem variantiem.

 

Kultūras ministrija izstrādās konkursa kritērijus un apzinās šāda izdevuma veidošanai nepieciešamo finansējuma apjomu, bet par to vēl būs jālemj valdībai.

Ziņu sagatavoja:
Dace Vizule
KM sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67330254; 29192298

Tagi: Kultūra, Kultūras periodika, Kultūras informācija