2011. gada 10. jūnijā plkst. 9.00 Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē (Rīgā, Lomonosova ielā 1A, 406.aud.) notiks maģistra studiju programmas "Bibliotēkzinātne un informācija" maģistra darbu aizstāvēšana.

 

Papildinformācija