2011. gada 10. jūnijā plkst. 9.00 Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē (Rīgā, Lomonosova ielā 1A, 406.aud.) notiks maģistra studiju programmas "Bibliotēkzinātne un informācija" maģistra darbu aizstāvēšana.

Maģistra darbus aizstāvēs:

 

1. Madara Briede "Studentu viedoklis par "Gaismas pils" projekta realizāciju"

Vadītājs: doc. D.Pakalna

Recenzents: lekt. V.Gerkena

 

2. Artūrs Kokorēvičš "RCB "Annas" filiālbibliotēkas vēsturiskā attīstība (1912-2009)"

Vadītājs: asoc.prof. V.Zanders

Recenzents: doc. D.Pakalna

 

3. Rita Dzvinko "Skenēto kartīšu izmantošana LNB krājuma retrospektīvajā konversijā"

Vadītājs: lekt. B.Mūze

Recenzents: lekt. I.Kalniņa

 

4. Agnese Veitas "Darbības kvalitātes pilnveide Latvijas augstskolu bibliotēkās"

Vadītājs: lekt. B.Mūze 

Recenzents: lekt. V.Gerkena

 

5. Līga Kraukle "Biznesa informācija un uzņēmēju apkalpošanas iespējas bibliotēkās"

Vadītājs: doc. B.Holma 

Recenzents: lekt. V.Gerkena

 

6. Anna Pimanova "Masu literatūra kā grāmatzinātnes problēma"

Vadītājs:  asoc.prof. V.Zanders 

Recenzents: lekt. V.Gerkena

 

7. Sandra Bute "Elektroniskie resursi un to izmantošana praktizējošo ārstniecības personu mūžizglītībā"

Vadītājs: doc. L.Krūmiņa 

Recenzents: lekt. I.Kalniņa

 

8. Guna Ulmane "Grāmatniecības tīmekļa vietnes: lietojamības vērtējums"

Vadītājs: doc. L.Krūmiņa 

Recenzents: asoc. prof. V.Zanders

 

9. Signe Heinrihsone "Sporta nozares informācijas resursi globālajā tīmeklī: lietojamības vērtējums"

Vadītājs: doc. L.Krūmiņa 

Recenzents: lekt. I.Kalniņa

 

10. Inese Gaile "Nacionālais apgāds, tā izveide un izdevējdarbība"

Vadītājs: asoc.prof. V.Zanders 

Recenzents: doc. B.Holma

 

11. Vineta Ločmele "Vladislava Lōča izdevējdarbība trimdā (1945-1980)"

Vadītājs:  asoc.prof. V.Zanders 

Recenzents: doc. B.Holma

 

12. Kristīne Zaļuma "Izdevumi par  Latvijas muižām un pilīm: grāmatniecības aspekts"

Vadītājs: asoc. prof. V.Zanders

Recenzents: lekt. I.Kalniņa

 

Laipni gaidīti visi interesenti!

Tagi: Izglītība, Maģistra darbi