Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkas Centrālajā bibliotēkā (Rīgā, Kalpaka bulvārī 4, 2. stāvā) apskatāma izstāde "Dārgumi no LU Bibliotēkas krājuma".

Izstādē iekļautas 28 grāmatas, kas izdotas Latvijas izdevniecībās un individuālo grāmatu izdevēju spiestuvēs no 19. gadsimta līdz 20. gadsimta vidum. Ikviens izstādes apmeklētājs var iepazīties ar bijušo LU profesoru dāvinātajām grāmatām, piemēram, profesora Eduarda Zariņa studentu korporācijas "Lettgallia"
bibliotēkai un kolēģiem dāvātajiem izdevumiem, kuros profesors ierakstījis personīgus novēlējumus dāvinājuma saņēmējiem, piemēram, profesoram Francim Balodim un profesoram Pēterim Starcam. Literatūras cienītājiem interesanta būs Matīsa Kaudzītes dzejas grāmata, ko viņš, ierakstot personīgu veltījumu, dāvinājis savam brālim Reinim Kaudzītei. Bet politiskās vēstures piekritējus saistīs 1947. gadā izdotā brošūra "Īss bibliogrāfisks saraksts par V.I. Ļeņinu un viņa darbiem (1940-1946)", kuru padomju varas cenzori tomēr atzīmēja kā nerekomendējamu izmantošanai. Savukārt māksliniecisku noformējumu novērtētājiem patiks Miķeļa Goppera izdevniecībā Zviedrijā izdotā Arnolda Spekkes grāmata "Latvijas vēsture" un citas grāmatas, kuras rotātas skaistām vinjetēm un grezniem titullapu noformējumiem.


Aplūkojot izstādē eksponētās grāmatas, ir redzams katras grāmatas "dzīves"
unikālais stāsts – oriģināla titullapa, spiedogs vai autora ieraksts. Kā unikāli eksponāti ir izdevumi, kas sociāli politisko varu dēļ lasītājiem bija nepieejami vai daļēji nepieejami, piemēram, izstādē izliktais Jura Alunāna kopoto rakstu sējums, kurā izgrieztas 156 lapaspuses, kuras attiecīgā ideoloģiskā vara uzskatīja par "kaitīgām".


Nav vārdos aprakstāma šo vērtīgo eksemplāru burvība – tie ir jāredz katram pašam!


Izstāde apskatāma no 7. jūnija līdz 31. augustam.

Ziņu sagatavoja:
Sandra Ranka
Latvijas Universitātes Bibliotēkas Informācijas un bibliogrāfijas nodaļa
Tālr.: 67034432

Tagi: Izstādes, Latvijas grāmatniecība