Latvijas vēstures mazās bibliotēkas atbalsta fonds atklāj interneta mājas lapu www.demoshistoria.lv.

Tajā plānots atspoguļot ne vien informāciju par fonda aktivitātēm un dažādas citas ar vēstures tematiku saistītas aktualitātes, bet arī vienuviet apkopot ziņas un materiālus par jaunumiem vēstures pētniecībā ne tikai Latvijā, bet arī kaimiņvalstīs un citās valstīs, kur tiek veikti pētījumi par Latvijas un Baltijas vēsturi. Mājas lapā tiks publicēti raksti par dažādiem laikmetiem, norisēm un personībām Latvijas vēsturē.


Mājas lapa dos iespēju interesentiem diskutēt par Latvijas vēstures notikumiem, norisēm un citiem vēstures faktiem. Tās veidotāji iecerējuši arī veicināt diskusijas par to, kā uzlabot Latvijas un pasaules vēstures mācīšanu vidējās un augstākās mācību iestādēs; kā izmantot vēstures palīgnozaru (arhīvu, muzeju u.c.) iespējas Latvijas vēstures pētniecībā un pētījumu rezultātu popularizēšanai plašākai sabiedrībai publiskajā telpā.


www.demoshistoria.lv atrodama informācija arī par 2011. gada septembra vidū plānoto pirmo Latvijas vēsturnieku kongresu. Mājas lapa iecerēta kā galvenais informācijas resurss par šo pasākumu.


Būs apkopoti arī dažādu ekspertu viedokļi par sabiedrībā aktuālajiem Latvijas vēstures jautājumiem. Savu viedokli par vēstures lomu identitātes veidošanā, efektīviem Latvijas vēstures mācīšanas veidiem, kā arī ieteikumus Latvijas sabiedrības vienošanai jau pauduši politologs Edvīns Šnore, mediju speciālists Ainārs Dimants, kultūras socioloģe Dagmāra Beitnere un sociālpsihologs Ivars Austers.


Jaunā mājas lapa sniegs informāciju par Latvijas un ārvalstu (Eiropas Savienības valstu, Krievijas u.c.) publiskajā telpā pastāvošajiem viedokļiem Latvijas vēstures jautājumos, tāpēc daļa no lapas satura tiks publicēta citās valodās (angļu, vācu, krievu u.c.). Uzmanība būs veltīta arī norisēm "ap vēsturi", piemēram, mēģinājumiem politizēt Latvijas vēstures jautājumus, pakļaut tos politiskai konjunktūrai.


Fonda pārstāvji cer, ka jaunais interneta resurss noderēs gan profesionāliem vēsturniekiem un skolu un augstskolu pasniedzējiem, gan studentiem, skolēniem un citiem vēstures interesentiem.


Mājas lapa tapusi ar Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā atbalstu.

Ziņu sagatavoja:
Ieva Dzelme-Romanovska
Latvijas vēstures mazās bibliotēkas atbalsta fonda sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 29268281

Tagi: Latvijas vēsture, Elektroniskie resursi, Tīmekļa vietnes