Daugavpils novada dome nolēma līdzfinansēt Kultūras pārvaldes bibliotēku pakalpojumu uzlabošanas projektu. Ja projekts tiks atbalstīts, tad 8 bibliotēku modernizācijā tiks ieguldīti Ls 13 260, no tiem Ls 1326 būs Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējums.

Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne pastāstīja, ka ir plānots piesaistīt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai naudu, lai 8 lielākajām bibliotēkām iegādātos modernākus datorus un programmas. Daugavpils novada bibliotēku pēdējā modernizācija notika pirms 5 gadiem par projekta "Trešais tēva dēls" līdzekļiem.

 

Ziņu sagatavoja:
Egita Terēze Jonāne