2011. gada 27. maijā Šauļu Universitātes bibliotēkā tiks atklāta Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas sagatavotā izstāde "Johana Kristofa Broces (1742-1823) Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā."

 

Papildinformācija