Intelektuālā īpašuma tiesības (IĪT), kuras ietver patentus, preču zīmes, dizainparaugus un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kā arī autortiesības un blakustiesības (kas attiecas uz izpildītājiem, producentiem un raidorganizācijām), eksistē jau vairākus gadsimtus. Bieži vien, mums pašiem to neapzinoties, tās ietekmē mūsu ikdienas dzīvi.

Ar tām aizsargā tehnoloģijas, kuras mēs lietojam (automašīnas, mobilos telefonus, vilcienus), pārtiku, ko ēdam, mūziku, ko klausāmies, un filmas, ko skatāmies. Taču pēdējos gados tehnoloģiskās izmaiņas un jo īpaši tiešsaistes darbību pieaugošā nozīme ir pilnīgi izmainījušas pasauli, kurā strādā IĪT. Esošā Eiropas un valstu līmeņa noteikumu kombinācija vairs nav īsti piemērota, un šie noteikumi jāmodernizē. Tādēļ Komisija šodien ir pieņēmusi visaptverošu stratēģiju IĪT tiesiskā regulējuma maiņai. Mūsu mērķis ir dot iespēju izgudrotājiem, radītājiem, lietotājiem un patērētājiem pielāgoties jaunajiem apstākļiem un attīstīt jaunas uzņēmējdarbības iespējas. Šie jaunie noteikumi palīdzēs noteikt pareizo līdzsvaru starp jaunrades un inovāciju veicināšanu, pirmkārt, nodrošinot atlīdzību un ieguldījumus vērtību radītājiem un, otrkārt, sekmējot plašu piekļuvi ar IĪT aizsargātām precēm un pakalpojumiem. Pareiza līdzsvara noteikšana, rosinot ieguldīt inovācijās, nodrošinās jūtamas pārmaiņas visiem uzņēmējiem (no individuāla neatkarīgi strādājoša mākslinieka līdz lielam farmācijas uzņēmumam). Tas dos pozitīvu ieguldījumu ES izaugsmē un konkurētspējas pieaugumā vienotajā tirgū. Patērētāji gūs labumu no plašākas un vieglākas piekļuves informācijai un kultūrai, piemēram, mūzikai tiešsaistē. Stratēģijā risinātas daudzas problēmas, lai nodrošinātu visaptverošu pieeju IĪT, ietverot gan patentus, kas uzņēmumam vajadzīgi, lai aizsargātu izgudrojumus, gan šo izgudrojumu ļaunprātīgas izmantošanas apkarošanu, kas būtu iespējama ar šodien pieņemto priekšlikumu par darbības pastiprināšanu cīņai ar viltošanu un pirātismu. Pirmie šīs kopējās IĪT stratēģijas rezultāti ir šodienas priekšlikumi, kuri attiecas uz nezināmu autoru darbu vienkāršākas licencēšanas sistēmu, kas ļaus tiešsaistē piekļūt daudziem kultūras darbiem, un uz jaunu regulu muitas darbību stiprināšanai cīņā ar pārkāpuma preču tirdzniecību.


Iekšējā tirgus komisārs Mišels Barnjē sacīja: "Pareizā aizsardzības līmeņa nodrošināšana intelektuālā īpašuma tiesībām vienotā tirgū ir ārkārtīgi svarīga Eiropas ekonomikai. Progress ir atkarīgs no jaunām idejām un jaunām zināšanām. Ja tiesības netiks aizsargātas, nebūs arī ieguldījumu inovācijā. Taču patērētājiem un lietotājiem vajadzīga piekļuve kultūras resursiem, piemēram, mūzikai tiešsaistē, lai varētu attīstīties gan jauni uzņēmējdarbības modeļi, gan kultūras daudzveidība. Mūsu mērķis šodien ir pareizi sabalansēt šos divus uzdevumus IĪT kontekstā. Izveidot uzņēmumus un iedzīvotājus atbalstošu Eiropas intelektuālā īpašuma tiesību sistēmu, kas atbilst tiešsaistes jomas vajadzībām un rosina sacensību par idejām visā pasaulē".

 

Par muitas jautājumiem atbildīgais komisārs Aļģirds Šemeta sacīja: "Muitas iestāžu novietojums uz robežām ir ideāli piemērots, lai aizsargātu iedzīvotājus un likumīgos uzņēmējus, un to ieguldījums cīņā ar viltošanu un pirātismu ir ārkārtīgi vērtīgs". Viņš papildināja: "Es esmu pārliecināts, ka stabila intelektuālā īpašuma tiesību sistēma ir būtiska visai ES ekonomikai. Šodien iesniegtais priekšlikums ļaus muitas iestādēm nodrošināt labāku IĪT aizsardzību un efektīvāk apkarot pārkāpuma preču tirdzniecību".


IĪT stratēģija paredz virkni svarīgu ilgtermiņa un īstermiņa politikas pasākumu vairākās jomās, kas ietver turpmāk uzskaitītās.

 

Raksta turpinājums

 

Ziņu sagatavoja:
Kaspars Kreics
Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā
Preses un informācijas nodaļas pārstāvis

Tagi: Intelektuālā īpašuma tiesības, Intelektuālais īpašums