Piektdien, 13. maijā, plkst. 16.00 LU Bibliotēkas Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēkā Jūrmalas gatvē 74/76, 1.stāvā notiks izstādes atklāšanas svētki, kas veltīti LU Goda doktora, Valsts emeritētā zinātnieka Voldemāra Zelmeņa 100. gadu jubilejai.

Voldemārs Zelmenis savā dzīves darbībā devis lielu ieguldījumu pedagoģijas nozares attīstībā Latvijā, veicis zinātniskus pētījumus didaktikas jomā, kā arī mūzikas pedagoģijā. V.Zelmenis vadīja lekcijas par aktuāliem mācību teorijas un ģimenes pedagoģijas jautājumiem ne tikai augstskolās, bet arī kā iecienīts lektors tika gaidīts pedagogu kolektīvos visā valstī.

 

Pedagogs un profesors Voldemārs Zelmenis dzimis 1911. gada 15. maijā Ventspils apriņķa Ugāles muižā, mācījies Ugāles pamatskolā un Rīgas Skolotāju institūtā. 1933. gadā viņu ievēlēja par Rīgas pilsētas 18. pamatskolas skolotāju, vēlāk viņš pildīja arī skolas pārziņa pienākumus.

 

Pēc Latvijas Valsts Universitātes (LVU) absolvēšanas 1949. gadā jaunais apdāvinātais pedagogs uzsāka darba gaitas Rīgas 4. vidusskolā direktora amatā. Divus gadus vēlāk V. Zelmenim tiek uzticēti vecākā pasniedzēja amata pienākumi LVU Pedagoģijas un psiholoģijas katedrā, savukārt 1981. gadā viņš kļūst par docentu. Dr. habil. paed., profesore Ausma Špona atmiņās par savu kolēģi V. Zelmeni raksta: „Sirdsgudrs skolotājs – bagāts savā garā un spēcīgs savā gudrībā”.

 

1991. gadā par izcilu ieguldījumu augstskolu pedagoģijā un skolotāju sagatavošanā Latvijas Universitāte V. Zelmenim piešķīra LU Goda doktora grādu, savukārt 1997. gadā Latvijas Zinātņu akadēmija - Valsts emeritētā zinātnieka goda nosaukumu par zinātnisko un pedagoģisko devumu.

 

Izstāde „Izcilajam latviešu pedagogam, zinātniekam un kultūras darbiniekam Voldemāram Zelmenim – 100” piedāvā iepazīties ar V. Zelmeņa nozīmīgākajām publikācijām. Ievērojamākās no tām – „Mācību metodes padomju skolā” (1967), „Mācību procesa būtība un attīstības tendences” (1975), „Pedagoģija ģimenē” (1981), „Audzināšana ģimenē” (1981), „Pedagoģijas pamati” (2000), „Zelta caune ozolā : 90 gadu gaitas un atziņas” (2001) u.c. Neskatoties uz to, ka lielākā daļa publikāciju ir tapušas 70.-80. gados, tās nav zaudējušas aktualitāti arī mūsdienās. Viena no galvenajām tēmām, kurai V. Zelmenis pievērš īpašu uzmanību, ir skolēnu patstāvīgās domāšanas attīstības un aktivizācijas problēmas. Savā darbā „Īss pedagoģijas kurss” autors uzsver, ka viens no iegūtajiem rezultātiem tādā veidā būtu „izkopta domāšanas prasme un iesakņots paradums neko nepārņemt bez iedziļināšanās un izpratnes”. Līdzās V. Zelmeņa monogrāfijām un brošūrām, izstāde piedāvā iepazīties arī ar darbiem, kas tapuši V. Zelmenim strādājot kopā laikabiedriem – izcilām personībām un pedagogiem - Jāni Menci, Leonardu Žukovu u.c.

 

Izstādē apkopoti iespieddarbi no LU Bibliotēkas krājuma un tā ir aplūkojama līdz 31. maijam. Izstāde tapusi sadarbībā ar LU Pedagoģijas muzeju.

 

Visi interesenti laipni aicināti!

Ziņu sagatavoja:
Aiva Rēriha
Latvijas Universitātes Bibliotēkas
Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēka
Tel.: 67034047