Trešdien, 11. maijā, plkst.16.00 Latvijas Universitātes Bibliotēkas Humanitāro zinātņu bibliotēkā (Visvalža ielā 4a, 1.stāvā) notiks tikšanās ar vācu valodnieku, Ķelnes Universitātes emeritēto profesoru Heincu Fāteru, kura darbs "Ievads valodniecībā“ 2010. gada nogalē pirmo reizi tika izdots arī latviešu valodā.

H. Fāters dzimis 1932. gada 29. jūlijā Frankfurtē. 1956. gadā Heincs Fāters sāka darboties darba grupā "strukturālā gramatika", kurā strādāja kopā ar tādiem ievērojamiem vācu valodniekiem kā Manfrēdu Bīrvišu, Volfdītrihu Hartungu, Karlu-Erihu Heidolfu, Volfgangu Moču un Renāti Šteinicu. 1969. gadā Heincs Fāters iegūst habilitētā zinātņu doktora grādu par darbu "Subjekta un objekta teikumi dāņu valodā" (Dänische Subjekt- und Obektsätze). 1972. gadā Heincs Fāters tiek uzaicināts darbā par profesoru Ķelnes Universitātes jaundibinātajā Vācu valodniecības katedrā, kuru vada līdz pat aiziešanai pensijā. Kopš 1997. gada Heincs Fāters ir emeritētais profesors, taču joprojām aktīvi darbojas gan kā pasniedzējs, gan kā zinātnisko darbu vadītājs un vērtētājs, gan kā aktīvs pētnieks. Vairāk kā 40 radošajos darba gados Heincs Fāters bijis un joprojām ir zinātniskā darba vadītājs vairāk nekā 50 doktorantiem un atbalstījis arī 7 habilitācijas darbus.


2003. gadā Heincs Fāters piedalījies starptautiskajā zinātniski pētnieciskās darbības vērtēšanas komisijā un vērtējis valodnieciskās pētniecības darbu Igaunijas universitātēs.


Heinca Fātera pētnieciskā darbība veltīta dažādām valodniecības nozarēm (fonoloģijai, nominālo frāžu sintaksei, teksta lingvistikai u.c.), kā arī laika un telpas aspektiem valodā u.c. Pētījumu rezultāti atspoguļoti vairāk nekā 145 zinātniskajos rakstos un recenzijās. Haincs Fāters ir vairāku monogrāfiju autors. Daļa no tām izdotas atkārtoti, tostarp arī latviski tulkotais darbs "Ievads valodniecībā" (Einführung in die Sprachwisenschaft), kas 2002. gadā aktualizētā variantā tika izdots ceturto reizi.


Savas vizītes laikā profesors 11. maijā plkst.14.30 LU Humanitāro zinātņu fakultātē (Visvalža ielā 4a) 205. telpā lasīs lekciju "On recent developments in linguistics". Lekcijas profesors lasīs arī Liepājas Universitātē un Daugavpils Universitātē.

 

Tikšanos organizē LU Baltijas Ģermānistikas centrs un Latviešu valodas aģentūra. 

Ziņu sagatavoja:
Aldona Volkova
Latvijas Universitātes Bibliotēkas Humanitāro zinātņu bibliotēkas vadītāja
Tālr.: 67273803

Tagi: Lekcijas, Valodniecība, Heincs Fāters