Lai sekmētu kvalitatīvu un uzticamu Latvijas elektronisko resursu pieeju visplašākajai skolu jaunatnes auditorijai, V/a "Kultūras informācijas sistēmas" sadarbībā ar SIA "Tilde", no 16.05.2011. līdz 20.06.2011. organizē datu bāzes LETONIKA.LV (www.letonika.lv) bezmaksas izmēģinājumu skolu bibliotēkām.

Letonika.lv ir sabiedrības Tilde veidotais un uzturētais portāls ar plašu digitālo enciklopēdiju, vārdnīcu un literatūras klāstu latviešu valodā. Datu bāzes saturs aptver tādas tēmas kā Latvijas vēsture, kultūra, daba, ģeogrāfija, valoda, kā arī pilnteksta literāros darbus, tādēļ piemērots arī kā palīglīdzeklis skolu mācību programmu apguvei.


SIA Tilde sadarbībā ar Datorzinību centru izstrādājusi pilotprojektu, kā rezultātā, sadarbojoties ar skolu pedagogiem, ir atlasīti letonika.lv resursi un sagatavots resursu katalogs, atbilstoši IZM apstiprinātajai vēstures un literatūras priekšmetu mācību programmai:
http://www.skolas.lv/skolotajiem/Lists/MLKatalogs/Vesture.aspx
http://www.skolas.lv/skolotajiem/Lists/MLKatalogs/Literatura.aspx


Tiek uzsākts arī jauns projekts TAKAS, kurā aktīvi tiek aicināta iesaistīties skolu jaunatne, lai piedalītos vērtīga digitāla satura veidošanā un sava novada popularizēšanā. 


Izmantojiet letonika.lv izmēģinājumu, lai palīdzētu saviem skolēniem sekmīgi beigt mācību gadu un gatavoties eksāmeniem! Lūdzu, piesakiet savas iestādes dalību izmēģinājumā līdz 13.05.2011., nosūtot sekojošas ziņas uz e-pasta adresi agrita.sagalajeva@kis.gov.lv


• Skolas nosaukums un adrese
• Kontaktpersona, tās tālruņa numurs, e-pasta adrese
• Skolas ārējā IP adrese (ja vēlaties automātisku pieslēgumu letonika.lv portālam)  

 

Paldies par Jūsu interesi un atsaucību!

Ziņu sagatavoja:
Agrita Sagalajeva
V/a "Kultūras informācijas sistēmas"
Projekta "Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām" koordinatore
Tālr.: 67844896