2011. gada 14. maija Muzeju naktī "Stāstu un spēļu vakars bibliotēkās" (no plkst.18.00 - 22.00 Limbažu Galvenajā bibliotēkā, Rīgas ielā – 9; no plkst. 18.00 – 21.00 Limbažu Bērnu bibliotēkā, Dārza ielā - 24).