SIA "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs". Standartizācijas birojs šī gada martā Latvijas standarta statusā ir reģistrējis standartu "LVS ISO 21047:2011: Informācija un dokumentācija. Starptautiskais teksta standartkods (ISTC)".

Starptautiskais teksta standartkods (ISTC) dod iespēju efektīvi identificēt tekstuālos darbus; ļauj unikāli un pastāvīgi identificēt tekstuālos darbus informācijas sistēmās un atvieglo informācijas apmaiņu starptautiskā līmenī par šiem tekstuālajiem darbiem starp autoriem, aģentiem, izdevējiem, mazumtirgotājiem, bibliotēkām, tiesību pārvaldītājiem un citām ieinteresētām pusēm.

Ziņu sagatavoja:
Inta Virbule
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Standartizācijas nodaļas vadītāja

Tagi: izdevumi, Standarti, Teksta standartkods