Šodien, 26. aprīlī Ministru kabinets akceptēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto rīkojuma projektu "Par mērķdotāciju piešķiršanu pašvaldībām bezmaksas interneta un datoru nodrošināšanai pašvaldību publiskajās bibliotēkās" (rīkojuma projekts).

Lai nodrošinātu iespēju iedzīvotājiem pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datoru, kopumā valdība šim mērķim pašvaldībām piešķirs 316 975 latu.


Rīkojuma projekts nosaka katrai pašvaldībai konkrētu piešķirtās mērķdotācijas apjomu, lai tās segtu interneta abonēšanas un palīdzības dienesta pakalpojumu izmaksas, kas radušās Valsts vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā laika posmā no 2011. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim.


Mērķdotācijas aprēķinātas, pamatojoties uz valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" iesniegto informāciju.


Saskaņā ar Bibliotēku likumu valsts un pašvaldību bibliotēku lietotājiem ir tiesības bez maksas izmantot publiski pieejamos datorus, internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus. 

Ziņu sagatavoja:
Linda Tilta
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Sabiedrības informēšanas nodaļas pārstāve
Tālr.: 67026582
http://twitter.com/VARAM_Latvija

Tagi: Mērķdotācijas, Pašvaldību publiskās bibliotēkas